Välkommen till
Ceremoniutskottet
Vi är Sektionens stiligaste utskott och ansvarar för K-sektionens medaljer!
Image is not available
Slider
Vad gör vi i CermU?

Vi i CermU uppmärksammar funktionärer eller andra sektionsmedlemmar genom att samla in nomineringar och dela ut medaljer på den årliga Kalibreringsphesten. Medaljer fungerar som en belöning och en uppmuntran för Sektionens medlemmar. Utöver detta så arrangerar vi i CermU olika typer av ceremoniella event, undersöker och uträttar K-märkning av särskilda platser samt ansvarar för att Sektionens fana bärs vid högtidliga tillfällen.

Utöver Cermonimästaren och fanbäraren består CermU av en student från varje årskurs vilket gör att man hos oss får lära känna studenter från alla årskurser. Hos oss i CermU finns det möjlighet för utveckling av nya medaljer, vi kan även samarbeta och arrangera event tillsammans med andra utskott vilket även detta gör att man får lära känna och arbeta med nya människor.

Sara Magnusson

CEREMONIMÄSTARE

cermu@ksek.se

Slider

Ceremonimästare

Som Ceremonimästare är jag ledare för utskottet och ser till att lägga upp en budget och en plan för verksamheten. Jag ansvarar även för kontakten mellan CermU, styrelsen och andra utskott på Sektionen. Utöver detta sköter jag som Ceremonimästare det administrativa arbetet i utskottet och fungerar som en knytpunkt för resten av utskottet och ansvarar lite extra för för att utskottets åtagande genomförs och ser till så att utskottet sammanträder och samarbetar.

Som Ceremonimästare får man möjligheten att utveckla sin ledarskapsförmåga och samarbetsförmåga. Eftersom Ceremoniutskottet är ett ganska litet utskott kan man få en bra sammanhållning men det kan även finns utmaningar i detta då man ska få gruppen att gå ihop och fungera väl tillsammans.

Fanbärare

Som Fanbärarens är min främsta uppgift att bära Sektionens fana vid ceremoniella högtider då Sektionen ska visa upp sig lite extra. Utöver detta hjälper jag också till med Ceremoniutskottets övriga uppgifter.

Som fanbärare får man representera Sektionen och vara ett ansikte utåt, man får även en anledning att använda sin högtidsdräkt vid flera tillfällen och känna sig lite extra fin. Man får som fanbärare dessutom en möjlighet att lära känna fanbärarna på andra Sektioner på LTH.

Ceremonijon

Som cermonijoner är vår främsta uppgift att hjälpa Ceremonimästaren med insamling av nomineringar för medaljer samt utdelning av medaljerna. Vi får även spåna på idéer och förslag på event som vi i Ceremoniutskottet kan genomföra själva eller med ett annat utskott på Sektionen. Vi ceremonijonerna består av en representant från varje årskurs.

Som ceremonijon utmanas man i att vara objektiv inför nomineringar till medaljer samt får man en inblick i Sektionen och dess medlemmars engagemang när man ska belöna dem för allt de gjort. Om man känner sig pysslig eller har några idéer på hur man kan uppmärksamma Sektionens medlemmar på bästa sätt är posten som ceremonijon perfekt!

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Vi är CermU 2020

$upload$/2021/01/kemiteknik_bioteknik_LTH_ksektionen_placeholder.jpg
Sara Magnusson
Ceremonimästare
Image is not available
Pauline Sandberg
Fanbärare
Image is not available
Vendela Ivarsson
Ceremonijon åk 1
K-sektionen_kemiteknik_bioteknik_nollnig
Anna Börjeson Kennedy
Ceremonijon åk 2
Image is not available
Karolina Torfgård
Ceremonijon åk 3
Image is not available
Erik Apelqvist
Ceremonijon åk 4
Image is not available
Svante Herrlin
Ceremonijon åk 5
Slider