Slide 1
Välkommen till
Ceremoniutskottet
Vi är Sektionens stiligaste utskott och ansvarar för K-sektionens medaljer!
Image is not available
Slide 1
Vad gör vi i CermU?

Vi i CermU uppmärksammar funktionärer eller andra sektionsmedlemmar genom att samla in nomineringar och dela ut medaljer på den årliga Kalibreringsphesten. Medaljer fungerar som en belöning och en uppmuntran för Sektionens medlemmar. Utöver detta så arrangerar vi i CermU olika typer av ceremoniella event, undersöker och uträttar K-märkning av särskilda platser samt ansvarar för att Sektionens fana bärs vid högtidliga tillfällen.

Utöver Cermonimästaren och fanbäraren består CermU av en student från varje årskurs vilket gör att man hos oss får lära känna studenter från alla årskurser. Hos oss i CermU finns det möjlighet för utveckling av nya medaljer, vi kan även samarbeta och arrangera event tillsammans med andra utskott vilket även detta gör att man får lära känna och arbeta med nya människor.

Sara Magnusson

CEREMONIMÄSTARE

cermu@ksek.se

Vi är CermU 2020

Slide 1
$upload$/2021/01/kemiteknik_bioteknik_LTH_ksektionen_placeholder.jpg
Sara Magnusson
Ceremonimästare
Image is not available
Pauline Sandberg
Fanbärare
Image is not available
Vendela Ivarsson
Ceremonijon åk 1
K-sektionen_kemiteknik_bioteknik_nollnig
Anna Börjeson Kennedy
Ceremonijon åk 2
Image is not available
Karolina Torfgård
Ceremonijon åk 3
Image is not available
Erik Apelqvist
Ceremonijon åk 4
Image is not available
Svante Herrlin
Ceremonijon åk 5