Välkommen till
Idrottsutskottet
Vi ser till att K-sektionens medlemmar håller sig i toppform!
Image is not available
Slider
Vad gör vi i IdrU?

Det är vi idrottsutskottet som står för samtliga event på Sektionen som involverar någon sorts rörelse eller sport. Gemensamt planerar vi aktiviteter som exempelvis löpningskvällar, badmintonmatcher och dansträningar. Dessa event kan vara återkommande eller enstaka sådana. Vårt utskott består av Idrottsmästaren och sex Idrottsjoner. Vi skapar tillsammans roliga idrottsarrangemang utifrån våra egna idéer. Därför är planering och brainstorming kring event en viktig del i det hela. Därefter är vi även med och leder dessa aktiviteter.

Hos oss i IdrU får du erfarenhet av att planera och genomföra evenemang, leda en grupp och utveckla din kreativitet. Våra event äger rum hela året och vilka event vi i IdrU vill anordna är väldigt öppet, vilket verkligen ger en möjlighet att vara kreativ och testa på nya saker. Det kan ta tid att planera ett event men det är kul att dela upplevelsen och sprida träningsglädje till Sektionens alla medlemmar.

Elsa Ernestål

IDROTTSMÄSTARE

idru@ksek.se

Slider

Idrottsmästare

Tillsammans med mina joner arrangerar jag idrottsevent för Sektionens alla medlemmar. Det är jag som sätter budget och vår verksamhetsplan och därmed ser till att vår ekonomi går ihop. Jag som IdrUmästare ansvarar även för att våra mål inom utskottet ska uppfyllas och är ansvarig för bokningarna. Det är alltså en del administrativt arbete som tillkommer som mästare. Jag sitter även med i nämnden och är K-sektionens kontakt till Idrottskollegiet på LTH, vilket innebär att jag får träffa ledare i idrottsutskott från andra Sektioner.

Som IdrUmästare får jag utveckla min förmåga att leda grupper samt att planera och ansvara för event. Det är kul att vara kreativ, testa på nya saker och sprida träningsglädje. Jag får också lära mig mycket riktlinjer kring avtal och hur man söker spons. IdrU är ett relativt litet utskott, vilket innebär att man lära känna varandra väldigt bra. Som mästare får du även stor inblick i Sektionen, hur den fungerar och dess utskott när du sitter med i Nämnden.

Idrottsjon

Som IdrUjon är jag med och verkställer de idrottsidéer som vi i utskottet gemensamt kommer fram till. Det första steget är att tänka kreativt och komma med förslag på event som vi i utskottet diskuterar. Därefter är jag som jon med och planerar eventet. Slutligen leder vi eventet tillsammans i utskottet.

De främsta lärdomarna man får som IdrUjon är erfarenhet inom planering och ledning av större grupper. Dessutom lär man sig mycket om hur det är att jobba och diskutera i en liten grupp. Det är även det som är väldigt roligt, att man har möjlighet att få en bra sammanhållning i gruppen. Det är en ganska liten post, med den ger mycket. Exempelvis är det väldigt kul att få lära känna och hänga med mer Sektionsmedlemmar under tillställningarna.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Vi är IdrU 2020

Image is not available
Elsa Ernestål
Idrottsmästare
Image is not available
Annika Silva
Idrottsjon
Image is not available
Daria Martynova
Idrottsjon
Image is not available
Ellinor Andersson
Idrottsmästare
Image is not available
Helena Buhrgard
Idrottsjon
Image is not available
Ida Linn Silfors
Idrottsjon
Image is not available
Julia Landberg
Idrottsjon
Slider