Kallelse till PM 4 och Vårterminsmötet

Du är härmed kallad till Kemi- och Biotekniksektionens fjärde protokollmöte för 2020. Mötet äger rum den 5:e maj klockan 17.15 och kommer att ske digitalt via Zoom.

Mötet är ett motionssvars-PM, där främst motionerna till Vårterminsmötet kommer att behandlas. Dessa diskuteras varefter Styrelsen skriver ett motionssvar som skickas med handlingarna till Sektionsmötet.

Du är härmed också kallad till Kemi- och Biotekniksektionens Vårterminsmöte 2020. Mötet äger rum den 20:e maj klockan 17.15 och kommer även det att ske digitalt via Zoom.

Länkar till respektive möte skickas ut tillsammans med handlingarna. Vill du bli uppskriven på maillista för att få kallelse och handlingar till protokollmöten och Sektionsmöten? Skicka ett mail till sekr@ksek.se

Handlingar till Vårterminsmötet och därmed även protokollmötet ska skickas i word-format till styrelse@ksek.se senast klockan 23.59 tisdagen den 28:e april. 

Hoppas att vi ses i etern!

Vänliga hälsningar,

Styrelsen
via Alma