Välkommen till
pHøset
Vi anordnar K-sektionens nollning!
Image is not available
Slider
Vad gör vi i pHøset?

Vi i pHøset planerar och ansvarar för årets bästa tid - nollningen här på K-sektionen! Bland annat väljer vi nollningstema, valbereder pHaddrar och sätter ihop pHaddergrupper, gör nollningsschemat, planerar event, skriver spex, designar outfits och håller utbildningar för våra pHaddrar. När slutet av augusti är här och alla nya studenter äntligen anländer, är det vi som springer omkring i solglasögon och ser extremt coola ut. Förutom att rollspela så mycket vi bara kan, så är det vi som ansvarar för att allting går som det ska under nollningen. Vi ser till att alla pHaddrar och nollor har den information de behöver och om något inte går som planerat eller om en kris mot förmodan skulle uppstå - är det vi som hanterar det.

I pHøset jobbar vi från och med årsskiftet och under hela våren mycket i en liten tight grupp. Många lyfter det som något av det bästa med att vara med i pHøset, men det kommer också med sina utmaningar och man får lära sig mycket om samarbete, gruppdynamik och konflikthantering. pHøset är också ett mångsidigt utskott och som medlem i pHøset finns det chans att jobba med allt från design och kreativa uppdrag till eventplanering, ledarskap och företagskontakt. Att vara med i pHøset är väldigt socialt, och förutom att lära känna sina medpHøs får man många chanser att träffa och lära känna pHaddrarna, nollorna, och alla de andra pHøsen på LTH som vi jobbar mycket med.

Adam Jacobsson Trönndal

ØVERPHØS

overphos@ksek.se

Slider

ØverpHøs

Som ØverpHøs är jag utskottsledare i pHøset vilket innebär att jag leder och ansvarar för pHøsets verksamhet och nollningen. Detta innebär bland annat att jag leder pHøsets möten, lägger en budget och ansvarar för att den hålls, och ser till att gruppen har en beredskap för att hantera eventuella kriser som uppstår. Framförallt innebär ØverpHøsrollen att jag representera pHøset och samordnar pHøsets verksamhet med resten av Sektionen via Nämnden och Styrelsen, med LTH via Studievägledarna och med resten av Sekionerna via ØverpHøskollegiet. ØverpHøskollegiet brukar träffas en gång i veckan hela året. Jag delegerar arbete till resten av pHøset, jobbar för att gruppen fungerar och att alla mår bra, och ser till att alla utskottsmedlemmar har den information och de verktyg de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter så bra som möjligt.

Man bör vara medveten om att det tar mycket tid att vara ØverpHøs, ungefär jämförbart med en halvtids- eller ibland, en heltidstjänst. Men frukta ej! Den tid man lägger ner ger mycket tillbaka. Man får jobba mycket med personer och det finns inget bättre än att se gruppen utvecklas både som individer och som grupp. Man får lära sig mer om att leda en grupp, att delegera ansvar och arbete, att hantera konflikter och kriser och man lär känna otroligt många fantastiska personer. När de nya studenterna kommer och man får se den nollning gruppen planerat hela året förverkligas, kommer alla timmars planering och förberedelser vara värt det!

pHøs

Vi pHøs ansvarar för var sin del av arbetet i pHøset. Det innebär mycket ansvar och vi förväntas lägga ner mycket tid både på vardagar och helger. Exempel på arbetsområden vi jobbar med är pHaddrar, K-pHaktorer, uppdragspHaddrar, design av outfits och grafiskt material, gör filmer, eventplanering och schemaläggning, internationella nollningen, informationsspridning, marknadsföring, och sponssökning.

I gengäld mot att man lägger ner mycket tid är det väldigt givande och man lär sig mycket av att vara pHøs. Man får lära sig mycket om samarbete, gruppdynamik, ledarskap, eventplanering, kommunikation och informationsspridning. Beroende på vilket arbetsområde man jobbar med kommer man också lära sig mer och just det specifika arbetsområdet. Som pHøs får man också chansen att samarbeta med och lära känna många andra Sektionsmedlemmar och de andra pHøsen på LTH.

Slider

Vi är pHøset 2020

Image is not available
Adam Jacobsson Trönndal
ØverpHøs
Image is not available
Erik Fajersson
pHøs
Image is not available
Fabian Fond
pHøs
Image is not available
Joar Stephansson
pHøs
Image is not available
Kajsa Wahlgren
pHøs
Image is not available
Maja Sondell
pHøs
Slider