Välkommen till
Skyddsutskottet
Vi jobbar med medlemmarnas psykosociala och fysiskt välmående!
Image is not available
Slider
Vad gör vi i SU?

Vi i skyddsutskottet jobbar för att alla Sektionens medlemmars ska kunna känna sig trygga och välkomna hos oss på K-sektionen! Vi tar hand om våra Sektionsmedlemmar, våra lokaler och vår miljö. Vi värnar om och jobbar för det psykosociala välmåendet på Sektionen likväl som att våra student- och undervisningslokaler är säkra och fungerar efter våra behov. Det är även vi som ser till att Sektionen upprätthåller sin miljömärkning Sektionsgrodan genom att hjälpa de andra utskotten med sitt miljöarbete.

I Skyddsutskottet lär man sig mycket om olika stödresurser som finns tillgängliga för
oss studenter, och hur man kan jobba för att främja välmående och likabehandling. Det innebär att vi gör allt från att vara ett tryggt stöd i svåra situationer, till att anordna event för att lyfta utsatta grupper. Exempel på evenemang som anordnats är pärlkväll där vi pärlade armband med Sektionen för att uppmärksamma Transgender Awareness Week och intervjuer med kvinnliga förebilder och filmkväll i Gallien för att uppmärksamma internationella kvinnodagen.

K-sektionen_kemiteknik_bioteknik_nollnig
Elsa Blomskog

SKYDDSMÄSTARE

su@ksek.se

Slider

Skyddsmästare

Som Skyddsmästare är jag utskottsledare i Skyddsutskottet, vilket innebär att jag ansvarar för utskottets verksamhet och ekonomi, ser till att arbetet går framåt och sköter det administrativa arbetet. Jag planerar och leder utskottets möten, lägger en budget och ansvarar för att den hålls, och koordinerar utskottets verksamhet med resten av Sektionen via Nämnden. Jag har dessutom det övergripande ansvaret för de evenemang utskottet anordnar, och sköter mycket av de administrativa aspekterna som att boka lokaler, skicka posters till tryck, och se till att event håller budgeten.

Som utskottsledare förväntas man lägga ner mycket tid på sin post, men i gengäld får man lära sig mer om ledarskap och att ta ansvar för en grupp, planering, kommunikation och samarbete. Även om man inte jobbar så mycket praktiskt inom de olika arbetsområdena, lär man sig också mycket om sådant som posterna i utskottet jobbar med. Skyddsutskottet är ett litet och mysigt utskott, och att vara Skyddsmästare är en utmärkt startpunkt för den som aldrig varit utskottsledare innan!

Skyddsombud med likabehandlingsansvar

Som likabehandlingsombud är vår roll att värna om sektionsmedlemmarnas psykosociala välmående och jobba med Sektionens likabehandlingsarbete. Vi har tystnadsplikt studenter kan alltid komma till oss om de mår dåligt, behöver stöd eller upplever sig illa behandlade. Vi har stenkoll på de stödresurser som finns tillgängliga på LTH, Universitetet och generellt i Lund och hjälper till att ta ärendet vidare, på det sätt den utsatta känner sig bekväm med. Som likabehandlingsombud sitter vi dessutom med i kårens likabhehandlingskollegie som har möte ungefär varannan vecka.

Som likabehandlingsombud gör man skillnad på riktigt, och något som ofta lyfts som det bästa med posten är just vikten av den och att kunna göra något för att folk ska trivas bättre på Sektionen. Det är otroligt viktigt att bidra till att personer känner sig trygga i sin utbildning och på utbildningsplats, att alla alltid får vara sig själva och känner sig säkra i det. Man får dessutom lära sig mer om hur man kan jobba förebyggande med likabehandling, och hur man kan jobba med de stödverktyg som finns.

Skyddsombud med fysiskt ansvar

Som Skyddsombud med fysiskt ansvar är det jag som ser till att Sektionens lokaler är som de ska, det vill säga är säkra för studenterna och uppfyller de krav som ställs vid skyddsronder. Jag närvarar även på skyddsronder två gånger om året i de allmänna utrymmena och förråden på KC - vilket är mer spännande än man kan tro! Jag sitter även med i HMS-kommittén (Hälsa, Miljö och Säkerhet) där jag representerar studenternas åsikt bland Kemicentrums prefekter, huvudskyddsombud, miljösamordnare och administrativa chefer. Som skyddsombud har jag enligt lag tystnadsplikt, och jag samarbetar mycket med likabehandlingsombuden i just frågor som rör Sektionsmedlemmarnas välmående.

Som skyddsombud gör man skillnad på riktigt, och något som ofta lyfts som det bästa med posten är just vikten av den och att kunna göra något för att folk ska trivas bättre på Sektionen. Dessutom får man mycket nyttig information om Kemicentrum och hur det fungerar, och man får erfarenhet av vad det innebär att vara skyddsombud, något som kan vara en värdefull erfarenhet för framtiden.

Miljösamordnare

Som Sektionens Miljösamordnare är jag kontaktperson för Sektionsgrodan, Lund Sustainable Engineers alldeles egna miljömärkning. För att fortsätta vara en miljömärkt Sektion måste vi hela tiden utveckla miljöarbetet på Sektionen - något jag som miljösamordnare går i framkanten för! Jag håller koll på vad som krävs för att erhålla Sektionsgrodan, och hjälper utskotten med hur de kan förbättra sitt miljöarbete. Som miljösamordnare har man en unik chans att påverka Sektionens miljöarbete!

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Vi är SU 2020

K-sektionen_kemiteknik_bioteknik_nollnig
Elsa Blomskog
Skyddsmästare
Image is not available
Josefin Nordqvist
Miljösamordnare
Image is not available
Johanna Wester
Miljösamordnare
Image is not available
Lovisa Björn
Studerandeskyddsombud med Likabehandlingsansvar
Image is not available
Nora Pagels
Studerandeskyddsombud med Likabehandlingsansvar
Image is not available
Nicole Nilsson
Studerandeskyddsombud med Fysiskt ansvar
Slider