Slide 1
Välkommen till
Skyddsutskottet
Vi jobbar med medlemmarnas psykosociala och fysiskt välmående!
Image is not available
Slide 1
Vad gör vi i SU?

Vi i skyddsutskottet jobbar för att alla Sektionens medlemmars ska kunna känna sig trygga och välkomna hos oss på K-sektionen! Vi tar hand om våra Sektionsmedlemmar, våra lokaler och vår miljö. Vi värnar om och jobbar för det psykosociala välmåendet på Sektionen likväl som att våra student- och undervisningslokaler är säkra och fungerar efter våra behov. Det är även vi som ser till att Sektionen upprätthåller sin miljömärkning Sektionsgrodan genom att hjälpa de andra utskotten med sitt miljöarbete.

I Skyddsutskottet lär man sig mycket om olika stödresurser som finns tillgängliga för
oss studenter, och hur man kan jobba för att främja välmående och likabehandling. Det innebär att vi gör allt från att vara ett tryggt stöd i svåra situationer, till att anordna event för att lyfta utsatta grupper. Exempel på evenemang som anordnats är pärlkväll där vi pärlade armband med Sektionen för att uppmärksamma Transgender Awareness Week och intervjuer med kvinnliga förebilder och filmkväll i Gallien för att uppmärksamma internationella kvinnodagen.

K-sektionen_kemiteknik_bioteknik_nollnig
Elsa Blomskog

SKYDDSMÄSTARE

su@ksek.se

Vi är SU 2020

Slide 1
K-sektionen_kemiteknik_bioteknik_nollnig
Elsa Blomskog
Skyddsmästare
Image is not available
Josefin Nordqvist
Miljösamordnare
Image is not available
Johanna Wester
Miljösamordnare
Image is not available
Lovisa Björn
Studerandeskyddsombud med Likabehandlingsansvar
Image is not available
Nora Jonsson Pagels
Studerandeskyddsombud med Likabehandlingsansvar
Image is not available
Nicole Nilsson
Studerandeskyddsombud med Fysiskt ansvar