Välkommen till
Studiemästeriet
Vi anordnar studierelaterade event och sprider studiemotivation på Sektionen!
K-sektionen_kemiteknik_bioteknik_nollnig
Slider
Vad gör vi i SM?

Vi i Studiemästeriet är Sektionens mest studiemotiverade gäng - och vi brinner för att sprida studiemotivation och inspiration bland K-sektionens medlemmar! Bland annat ordnar vi studiekvällar med olika teman där det ofta bjuds på mumsig mat, temaveckor och inspirerande eller lärorika föreläsningar och workshops kopplade till utbildningen. Vi anordnar även bokbytarbord några gånger om året för att Sektionsmedlemmarna ska kunna köpa begagnad kurslitteratur och spara både pengar och miljö. Som om det inte skulle vara nog ansvarar vi också för att anordna event specifikt för de internationella studenterna på Sektionen och jobbar för att de ska ha möjlighet att känna sig inkluderade!

Hos oss i Studiemästeriet är det bara fantasin som sätter gränser för vilka studiemotiverande evenemang man kan anordna. Samtliga poster är involverade i och lär sig planera event, och framförallt matinköp till de ack så uppskattade studiekvällarna. I studiemästeriet får du även vara del av ett väldigt mysigt utskott som planerar event och lagar mat tillsammans!

Vakant

STUDIEMÄSTARE

sm@ksek.se

Slider

Studiemästare

Som Studiemästare är jag utskottsledare i Studiemästeriet vilket innebär att jag ansvarar för utskottets verksamhet och ekonomi, ser till att arbetet går framåt och sköter det administrativa arbetet. Jag planerar och leder studierådets möten, och koordinerar Studiemästeriets verksamhet med resten av Sektionen via Nämnden. Dessutom har jag övergripande ansvar och koll på de evenemang som utskottet ordnar, och sköter mycket av det administrativa, som att boka lokaler, skicka posters på tryck och se till att evenemangen håller budget.

Som utskottsledare förväntas man lägga ner mycket tid på din post. Till exempel är det nämndmöten eller protokollmöten man förväntas närvara på cirka en gång varannan vecka. Men i gengäld får man lära sig mer om ledarskap och att ta ansvar för en grupp, planering, kommunikation och samarbete!

Världsmästare

Vi Världsmästare ansvarar för att hitta på, planera och genomföra roliga event för K-sektionens internationella studenter. Vi sitter också med i Världsmästarkollegiet på kåren, där man träffar världsmästare från alla andra sektioner och anordnar event för alla LTH:s internationella studenter. Vi skriver även den engelska versionen av Orbitalen. När vi inte ordnar event för de internationella studenterna, hjälper vi resten av utskottet planera och genomföra till exempel studiekvällar och bokbytarbord.

event

Evenemangsansvariga

Som evenemangsanasvarig får man lära sig att planera både mindre och större event. Framförallt får man lära sig att planera matinköp och laga mat för många personer. Något väldigt motiverande vi som evenemangsansvariga upplever är att gå från idé-stadiet av ett evenemang, till att genomföra eventet tillsammans med resten av utskottet. Det är en härlig känsla!

Som evenemangsansvariga i Studiemästeriet ansvarar vi för att komma på, planera och genomföra studierelaterade evenemang för Sektionens medlemmar. Det kan vara allt från inspirationsföreläsningar, till en undervisningsserie i Excel eller Matlab. Bara fantasin sätter gränser! När vi inte planerar event hjälper vi resten av utskottet planera och genomföra till exempel studiekvällar och bokbytarbord.

Studiejon

Vi studiejoner hjälper resten utskottet planera och genomför event, studiekvällar och bokbytarbord. Posten som studiejon är väldigt fri, och det är mycket upp till en själv hur mycket tid man vill lägga ner, hur mycket ansvar man vill ta och vilka idéer man vill förverkliga. Som medlem i Studiemästeriet förväntas man dock hjälpa till med och närvara på studiekvällar. Vill man jobba med internationella evenemang kan man hänga på världsmästarna, men vill man hellre lära sig planera matinköp behöver evenemangsansvariga säkert lite hjälp! Dessutom uppskattas alltid kreativa idéer på inspirationsevent eller teman till studiekvällar!

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Vi är SM 2020

Image is not available
Vakant
Studiemästare
Image is not available
Ida Linn Silfors
Evenemangsansvarig
Image is not available
Agnes Häussermann
Evenemangsansvarig
Image is not available
Ebba Andersson
Världsmästare
Image is not available
Vakant
Världsmästare
Image is not available
Veronika Jörntell
Studiejon
Image is not available
Bianca Bochis
Studiejon
Slider