Slide 1
Välkommen till
Studierådet
Vi ansvarar för studiebevakningen av våra kurser. We've got your back!
Image is not available
Slide 1
Vad gör vi i SrBK?

Vi i Studierådet ansvarar för studiebevakningen av kurserna som ges till studenter på B- och K-programmen, och är studenternas länk till lärare och programledning. Vi ser till att det finns kursombud i alla kurser, peppar Sektionsmedlemmarna att fylla i sina CEQer, censurerar CEQ-svar och kallar kursombud till CEQ-möten (utvärderingsmöte) för alla kurser. Anledningen att Sektionerna på LTH finns, är faktiskt för att bedriva studiebevakande verksamhet. Man kan därför argumentera att SrBK är Sektionens allra viktigaste utskott (alla kanske inte håller med om det). Därför håller SrBK även protokollförda möten några gånger om året. Om något inte fungerar i utbildningen, det blir problem eller något i utbildningen ska ändras, är det också SrBK som för studenternas talan. Om du har några funderingar kring utbildningen, eller om något inte fungerar - tveka inte att höra av dig, vi vet hur vi kan hjälpa till!

Hos oss i SrBK får man chansen att verkligen göra skillnad! Det arbete man gör, gör skillnad på riktigt för kurserna och vår utbildning som helhet. Man får också chansen till bra kontakt med lärare och programledning samt en inblick i hur våra kurser och utbildningen är uppbyggd. Men framförallt, får man lära sig hur mycket vi kan påverka kurserna och vilka verktyg som finns för att upprätthålla studenternas rättigheter! Samtliga poster i Studierådet får även värdefull erfarenhet i att framföra åsikter på ett konstruktivt och meningsfullt sätt och av att ta ansvar för att representera andras åsikter i viktiga frågor.

idru_jon
Lina El Manira

STUDIERÅDSORDFÖRANDE

srbkordf@ksek.se

Vi är SrBK 2020

Slide 1
idru_jon
Lina El Manira
Studierådsordförande
Image is not available
Adam Svensson
Vice Studierådsordförande med Grundblocksansvar
Image is not available
Emil Jakobsson
Vice Studierådsordförande med Specialiseringsansvar
Image is not available
Lovisa Mårtensson
Studierådsledamot - Grundblocksnivå
Image is not available
Nelly Franzén
Studierådsledamot - Grundblocksnivå
Image is not available
Ida Hammer
Studierådsledamot - Grundblocksnivå
Image is not available
Linus Howegård
Studierådsledamot - Specialiseringsnivå
Image is not available
Eva Voicu
Studierådsledamot - Specialiseringsnivå
Image is not available
Åsa Wahlquist
Studierådsledamot - Specialiseringsnivå