Välkommen till
Studierådet
Vi ansvarar för studiebevakningen av våra kurser. We've got your back!
Image is not available
Slider
Vad gör vi i SrBK?

Vi i Studierådet ansvarar för studiebevakningen av kurserna som ges till studenter på B- och K-programmen, och är studenternas länk till lärare och programledning. Vi ser till att det finns kursombud i alla kurser, peppar Sektionsmedlemmarna att fylla i sina CEQer, censurerar CEQ-svar och kallar kursombud till CEQ-möten (utvärderingsmöte) för alla kurser. Anledningen att Sektionerna på LTH finns, är faktiskt för att bedriva studiebevakande verksamhet. Man kan därför argumentera att SrBK är Sektionens allra viktigaste utskott (alla kanske inte håller med om det). Därför håller SrBK även protokollförda möten några gånger om året. Om något inte fungerar i utbildningen, det blir problem eller något i utbildningen ska ändras, är det också SrBK som för studenternas talan. Om du har några funderingar kring utbildningen, eller om något inte fungerar - tveka inte att höra av dig, vi vet hur vi kan hjälpa till!

Hos oss i SrBK får man chansen att verkligen göra skillnad! Det arbete man gör, gör skillnad på riktigt för kurserna och vår utbildning som helhet. Man får också chansen till bra kontakt med lärare och programledning samt en inblick i hur våra kurser och utbildningen är uppbyggd. Men framförallt, får man lära sig hur mycket vi kan påverka kurserna och vilka verktyg som finns för att upprätthålla studenternas rättigheter! Samtliga poster i Studierådet får även värdefull erfarenhet i att framföra åsikter på ett konstruktivt och meningsfullt sätt och av att ta ansvar för att representera andras åsikter i viktiga frågor.

idru_jon
Lina El Manira

STUDIERÅDSORDFÖRANDE

srbkordf@ksek.se

Slider

Studierådsordförande

Som Studierådsordförande är jag utskottsledare i SrBK och ansvarig för Sektionens studiebevakning, utskottets verksamhet och ekonomi. Jag leder SrBKs möten och protokollmöten, lägger en budget och ansvarar för att den hålls, och koordinerar utskottets verksamhet med resten av Sektionen via Nämnden. Som Studierådsorförande sitter jag även i programledningen, där jag representerar studenternas åsikter. Jag sitter också med och representerar K-sektionen i SrX, Teknologkårens kollegie för alla Studierådsordförande på LTH. På många sätt är jag som studierådsordförande länken mellan studenterna och lärarna, och det är till mig lärarna eller programledningen vänder sig när de vill ha studenternas åsikt i utbildningsfrågor.

Som utskottsledare förväntas man lägga ner mycket tid på sin post, men i gengäld får man lära sig mer om ledarskap och att ta ansvar för en grupp, planering, kommunikation och samarbete. Som Studierådsordförande får man dessutom mycket värdefull träning i att framföra åsikter till de som utgör ledningen för utbildningen och våra kurser.

Vice Studierådsordförande med Grundblocksansvar

Som Vice Studierådsordförnade med Grundblockansvar ansvarar jag tillsammans med de tre studierådsledamöterna på grundblocksnivå för studiebevakningen på grundblocket. Vi kommunicerar med kursansvariga lärare för att se till att det finns kursombud i alla kurser, och fungerar sedan som stöd för kursombuden och som länken mellan kursombud och lärare. När det är dags för kursutvärdering är det vi som censurerar CEQ-svar och ser till att kursombuden har all information de behöver inför CEQ-mötena. Tillsammans med resten av utskottet planerar vi även event, till exempel för att få folk att fylla i CEQ, eller genomför undersökningar som på olika sätt rör utbildningen.

Som Vice Studierådsordförande med Grundblocksansvar jobbar man nära studierådsledamöterna med grundblocksansvar och får lära sig hur det är att vara arbetsledare för en mindre grupp. Man får även en ypperlig chans att förbättra sin förmåga att planera och strukturera sitt eget och andras arbete, då det är mycket mail och många viktiga deadlines att hålla koll på. Man får även träna mycket på att framföra åsikter till de som utgör ledningen för utbildningen och våra kurser och att ta ansvar för att representera andras åsikter.

Vice Studierådsordförande med Specialiseringssansvar

Som Vice Studierådsordförande med Specialiseringsansvar ansvarar jag tillsammans med de tre studierådsledamöterna på specialiseringsnivå för studiebevakningen på specialiseringarna. Vi kommunicerar med kursansvariga lärare för att skaffa kursombud och utvärdera kurserna på ett bra sätt. Vi brukar även hjälpa till att organisera specialiseringsminglet inför 3:ornas val av specialisering tillsammans med programledningen och SVL.

Som Vice Studierådsordförande med Specialiseringsansvar jobbar man nära studierådsledamöterna med specialiseringsansvar och får lära sig hur det är att vara arbetsledare för en mindre grupp. Man får även en ypperlig chans att förbättra sin förmåga att planera och strukturera sitt eget och andras arbete, då det är mycket mail och många viktiga deadlines att hålla koll på. Man får även träna mycket på att framföra åsikter till de som utgör ledningen för utbildningen och våra kurser och att ta ansvar för att representera andras åsikter.

Studierådsledamot - Grundblocksnivå

Vi studierådsledamöter hjälper Studierådsordförand och Vice Studierådsordförande att övervaka utbildningen och sköta studiebevakningen. Posten som studierådsledamot är väldigt fri, och det är mycket upp till en själv hur mycket ansvar man vill ta, hur mycket tid man vill lägga ner och vilka idéer man vill förverkliga. Tillsammans med resten av utskottet planerar vi även event, till exempel för att få folk att fylla i CEQ, eller genomför undersökningar som på olika sätt rör utbildningen.

Studierådsledamot - Speciliseringsnivå

Vi studierådsledamöter hjälper Studierådsordförand och Vice Studierådsordförande att övervaka utbildningen och sköta studiebevakningen. Posten som studierådsledamot är väldigt fri, och det är mycket upp till en själv hur mycket ansvar man vill ta, hur mycket tid man vill lägga ner och vilka idéer man vill förverkliga. Tillsammans med resten av utskottet planerar vi även event, till exempel för att få folk att fylla i CEQ, eller genomför undersökningar som på olika sätt rör utbildningen.

plus_one

Ettan & Bettan

Ettan och Bettan är Sektionens kanske mest speciella poster då endast personer i årskurs 1 kan söka dem. Ettan är en person som går K, och Bettan en som går B. De väljs heller inte på Höstterminsmötet utan tidigare på hösten på ett av Styrelsens protokollmöten. Posten innebär att man är medlem i Studierådet under höstterminen och är kursombud i alla kurser i årskurs 1 under hösten. En viktig uppgift är att hjälpa studierådet hålla lite extra koll på hur kurserna i ettan går och flagga för om det behövs stöd på något sätt. Förutom att arbetet gör stor skillnad för alla ens kursare, så är posten som Ettan eller Bettan är ett ypperligt sätt att testa på hur det är att vara Sektionsaktiv och del av ett utskott.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Vi är SrBK 2020

idru_jon
Lina El Manira
Studierådsordförande
Image is not available
Adam Svensson
Vice Studierådsordförande med Grundblocksansvar
Image is not available
Emil Jakobsson
Vice Studierådsordförande med Specialiseringsansvar
Image is not available
Lovisa Mårtensson
Studierådsledamot - Grundblocksnivå
Image is not available
Nelly Franzén
Studierådsledamot - Grundblocksnivå
Image is not available
Ida Hammer
Studierådsledamot - Grundblocksnivå
Image is not available
Linus Howegård
Studierådsledamot - Specialiseringsnivå
Image is not available
Eva Voicu
Studierådsledamot - Specialiseringsnivå
Image is not available
Åsa Wahlquist
Studierådsledamot - Specialiseringsnivå
Slider