Slide 1
Välkommen till
Styrelsen
Det är vi som är ytterst ansvariga för Sektionens verksamhet!
Image is not available
Slide 1
Vad gör vi i Styret?

Styrelsen är Sektionens regering och består av oss som styr; nämligen Ordförande, Vice Ordförande, Sekreterare, Kassör, samt fyra styrelseledamöter med var sitt ansvarsområde förknippat med de utskott vi har under oss. Vi i Styrelsen har det yttersta ansvaret för Sektionens verksamhet och ekonomi, och är Sektionens högsta verkställande organ. Vi gör detta genom att sätta budgetar, anordna protokoll- och sektionsmöten, lösa olika problem som uppstår samt stötta och leda andra funktionärer. Det högst beslutande organet är dock inte Styrelsen, utan det är nämligen Sektionsmötet. Sektionsmötet kan besluta i alla frågor, men vi i Styrelsen har till exempel mandat att besluta om Sektionens verksamhetsplan och riktlinjer.

I Styrelsen så får man en väldigt bra insikt i hur en större organisation fungerar och hur man arbetar, kommunicerar och samarbetar med en stor grupp människor. Styrelsen jobbar också visionärt i frågor kring Sektionens utveckling och framtid, något som både är lärorikt och spännande! Gemensamt för alla poster i Styrelsen är att det är en stor fördel att ha tidigare erfarenheter av Sektionen i bagaget, men det är inget måste. Med en post i Styrelsen så kommer mycket tid att behöva läggas på det ideella engagemanget.

Casper Nisula

ORDFÖRANDE

ordf@ksek.se

Vi är Styret 2020

Slide 1
Image is not available
Casper Nisula
Ordförande
Image is not available
Henrik Östberg
Vice Ordförande
Image is not available
Felix Cederberg
Kassör
Image is not available
Daniel Nilsson
Sekreterare
Image is not available
Johanna Leth
Styrelseledamot med Eventansvar
Image is not available
Wilmer Lindelöw
Styrelseledamot med Fritidsansvar
Image is not available
Sofia Fureby
Styrelseledamot med Utbildningsansvar
Image is not available
Lucas Werner
Styrelseledamot med PR-ansvar