Märkestävling

PATCH DESIGN COMPETITION!

Do you have an idea of a new and fun guild patch for the K-guild? Now is the chance to submit your contribution to KM’s patch design competition, where the winner’s design will be printed and sold in KM! If you want to participate – send your contribution to km@ksek.se no later than 6/6.
/The Cafeteria Committee

Find more information in the calender.
______________________
MÄRKESTÄVLING!

Har du en idé om ett nytt och roligt märke för K-sektionen? Nu finns chansen att skicka in ditt bidrag till KMs märkestävling, där vi kommer välja en vinnare vars märke kommer tryckas och säljas i KM! Om du vill vara med – skicka ditt bidrag till km@ksek.se senast den 6/6.
/Kafémästeriet

Hitta mer information i kalendern.

K-sektionens märkestävling