2021

Special Honors Medal

Lina El Manira

Som mästare i sektionen hon satt
i lunchmöten där blev hon matt
En flicka från Bromma
får alla att komma
till tals i varje debatt

Särskild hedersmedalj tilldelas Lina El Manira. Hon har under 2,5 år jobbat oförtröttligt med studenternas rättigheter. Hon började redan som “ettan” i ettan och fortsatte sedan som medlem i studierådet och mästare för skyddsutskottet. Nästa år uppgraderade hon till mästare i studierådet, där hon har fått möjlighet att göra studenters röster ännu mer hörda. Utöver sina posters ordinära åtaganden har hon bland annat sett till att kursombud får ett större tack för sina insatser, och även förbättrat studiebevakning för livsmedelsteknik. Därtill har hon varit engagerad i Brunnshögfrågan, och ännu en gång kämpat för studenternas rättigheter inte bara nu men i framtiden.

Vi vill därmed tacka dig för ditt stora engagemang

Arvid Norberg

En pojke från Sveriges Washington
Som verkligen är helt kanon
Han väckte utskott till liv
Insatsen var massiv
Nu väntar stående ovation

Från stockholm kom där en kis
Han var duktig på många sätt och vis
Han väckte utskott till liv
Insatsen var massiv
Valberedning är hans expertis

Särskild hedersmedalj tilldelas Arvid Norberg för sitt arbete inom valberedningen.
Arvid var redan sitt första år på sektionen starkt drivande i valberedningens arbete och fortsatte med detta fler år framöver. Han arbetade mycket med att strukturera upp valberedningens arbete, något som kommer gynna sektionen många kommande år.

Ida Ekenberg

Hon kommer från en by av ljung
Och mycket hon gjort trots så ung
All info hon ger
Från sitt högkvarter
Och lasten hon dragit var tung

Särskild hedersmedalj tilldelas Ida Ekenberg för sitt ihärdiga arbete med årsboken. Hon har under hela året lagt ner väldigt mycket tid på denna årsbok för att förgylla och tillminnessätta sektionsmedlemmars samvaro samt ge sektionen detta fantastiska verk!
Tack för allt du gjort!

Adam Jacobsson Trönndal

En pärla med Lund som hemort
Han är nog mångas frikort
Med ett kraftigt driv
Och ofantligt arkiv
Ser han till att allt jobb blir gjort

Särskild hedersmedalj tilldelas Adam Jacobsson Trönndal. Adam har varit en tillgång i uppstarten av digitaliseringen av sektionens arkiv och gjort ett enormt lyft för sektionen. Från ett fysiskt arkiv från 56 år tillbaka till att nu finnas på en extern hårddisk. Inte nog med att det tar enormt mycket mindre fysisk plats så kommer detta även underlätta för sektionens framtida arkivering.
Tack för allt jobb du gjort för oss och sektionen.

Karl och Linnea

Ja dessa personer kan koda
nåt liknande går ej att skåda
En layout så bra
vad mer kan man ha
Ett riktigt stort tack till er båda

Särskild hedersmedalj tilldelas Linnea Gustafson och Karl Langsér för att de under 2020 jobbade stenhårt för att uppdatera och markant förbättra K-sektionens hemsida. Sedan implementeringen har det blivit väldigt mycket enklare att använda hemsidan för informationsspridning, och den nya kalendern är guld värd för gemene sektionsmedlem. Förutom allt detta så har hemsidan också fått sig ett rejält estetiskt lyft som kommer att underlätta för nya studenter att få en representativ bild av sektionen innan de börjar.

K-MARK

Gallien
En plats för var sektionsmedlem,
Som för många blivit ett andra hem
Med soffor i grå,
Och glädjen bestå
Finns Gallien under pluggåren fem

Ceremoniutskottet vill idag K-märka nya Gallien. Efter år av jobb och planering, samt en massa pengar från renoveringsfonden så stod äntligen nya gallien klar under våren 2019. Nya gallien har dock ännu inte K-märkts vilket vi idag vill ändra på. Gallien är alla K-ares andra hem under sina fem år på K-sektionen. Det är en samlingsplats för all sektionens verksamhet som innehåller vårt fantastiska Mitokonditiori, och har varit lokalen för hundratals event och firanden under årens gång. Tack till alla sektionens medlemmar som bidrar till Galliens stämning varje dag.

Biblioteket
Till biblioteket man drar för att plugga
för att för en gångs skull klara sin dugga
Böcker, stolar och bord
den är som om gjord
för att hjälpa oss kemister att ej kugga

Idag vill Cermu K-märka biblioteket. Det är ett rum man kan gå till för att plugga i lugn och ro, för att hyra kurslitteratur eller varför inte häfta ihop papper? Den har räddat många K-are från att kugga sina duggor. Tack biblioteket för att du finns där för oss.

K-Andan

André Nordin Furdös

Från bibelbältet kom där en man
Ingen kunde designa som han
Med musen i hand
Och en penna ibland
Skapades mången affisch så grann

K-andan delas ut till André Nordin Furdös.
Behöver man hjälp med något inom grafisk design kan man alltid komma till André och be om hjälp, allt ifrån hjälp med design av nya ordensband till märken och affischer. André har även varit en stor del av den kreativa processen bakom sektionens nya merch.
Han har under alla sina år på sektionen varit engagerad och drivit utvecklingen framåt, bland annat i sitt arbete i det nyligen uppstartade pubutskottet.

Tack för att du alltid ställer upp varje gång någon ber om hjälp och för ditt stora arbete.

Johanna Leth

Från området kallat bästkusten
Men inte bär hon namnet Gle-enn
Med baddar av stål
Och tillstånd för alkohol
Hon framöver lär tjäna många spänn

K-andan tilldelas Johanna Leth. Johanna jobbade både 2020 samt 2021 outtröttligt med att se till att Sektionen kunde få ett permanent alkoholtillstånd. Detta är något som underlättat för sektionens verksamhet och kommer fortsätta göra det i många år framöver. Uppgiften har inneburit enormt många möten, olika juridiska dokument som skulle fyllas i, en omorganisering av sexet, utbildningar och massor med kontakt med olika myndighetspersoner. Utöver detta har hon även varit med i skapandet av ett nytt utskott. Johanna har gjort ett extraordinärt jobb för Sektionen, mycket mer än vad som kan begäras av hennes funktionärsposter. Tack för ditt ihärdiga arbete och härmed vill vi tilldela dig K-andan.

Emma Roos

En flicka som är från Kungsbacka
Kan göra en riktigt god macka
hon står där så het
och sköter kaféet
Det är tid att henne nu tacka

K-Andan tilldelas Emma Roos för att hon under det senaste året, trots omständigheterna, arbetat otroligt hårt för att utveckla och lyfta Kaféverksamheten på K-sektionen. Hon ligger bakom det nya namnet, förklädena, de förlängda öppettiderna OCH hon har lyckats få ett livsmedelstillstånd vilket gjort det möjligt att sälja de fantastiska mackorna. Hon har verkligen lagt ett ambitiöst och stabilt grundarbete för hur kaféet ska kunna utvecklas till ett bredare och mer tillgängligt kafé för sektionen. Stort tack till dig Emma!

Felix Cederberg

En lundapåg helt utan brister
Förhandlar så bra med grossister
izettle får pisk
Han tar ingen risk
Ekonomiskt klart bäst av kemister

K-andan tilldelas Felix Cederberg. Felix har i princip ensamt styrt upp sektionens ekonomiska framtid. Han insåg att vi hade massor med lösa pengar och har bundit upp en del av dem i fonder för att de ska växa. Han har förhandlat fram rabatterade avtal med grossister samt förbättrat vårt avtal med Zettle. Han har även varit väldigt engagerad i frågor som t.ex stadigvarande alkoholtillstånd, förrådsorganisering och inköp av bil. Samt har han varit en stöttande pelare för alla utskott då han alltid kan svara på ekonomirelaterade frågor. Felix har helt klart gjort bra mycket mer utöver vad som förväntades av honom som som kassör här på K-sektionen. Tack så jättemycket!

Linnea Gustafsson

Från Hofterup kom en tös så grann
Leda workshop det kan hon minsann
Arbete i studieråd
förtjänar stor applåd
Vann sektionens hjärta likt Don Juan
Arbete I studieråd; förtjänar en stor applåd

K-andan tilldelas Linnea Gustafsson För hennes ihärdiga arbete för sektionens bästa.
Bland annat som ÖverpHös lyckades hon lägga grunden för de ledarskapsutbildningar som än idag lär de nya ansvarsposterna. Till råga på detta tog hon sig an att göra två nya hemsidor efter det stora ämbete hon tidigare haft, som även dem lade grunden för hur Sektionen arbetar idag. Sist men inte mist har hon genom hela studietiden har hon varit trogen i studiebevakandet.
Stort tack för ditt arbete, hoppas medaljen påminner dig om din insats och din tid på Sektionen.

Crossed Canizzarro

Ida Söderberg

Från Staffanstorp kommer denna tjej,
Löser problem för dig och mig,
Med terabyte av arkiv,
och ett otroligt driv
Tog hon Cyber till stjärnorna med sig.

Crozzed Cannizzaro tilldelas Ida Söderberg för hennes outtröttliga engagemang för sektionen under sin studietid. Ida har konstant gjort mer än förväntat och tagit på sig stora projekt utanför hennes postbeskrivningar. Under 2019 gick hon på som Alumnimästare och utvecklade utskottets verksamhet framåt, men detta var bara början för Ida. Hon var en essentiell del i Cyberutskottets uppstart under 2020, och lade en mycket stabil grund för utskottet med otaliga motioner och ändringar i styrdokument som den första Cybermästaren. Under 2021 satt hon kvar i utskottet och har fortsatt ta sig an stora projekt för att gynna sektionen i framtiden, så som det stora arbetet med digitaliseringen av sektionens arkiv, ett arbete som nu sträckt sig över två år. Tack för att du har underlättat för oss alla och sektionen uppskattar allt du gjort för oss.

Årets händelse 2020

Nollningen 2020

En händelse utan dess like
Den gick inte alls åt helsike
Så stjärnklart och vått
och minnen vi fått
De bästa i skånelands rike

Årets händelse 2020 tilldelas Nollningen. Trots den extrema omställningen och alla jobbiga motgångar blev förra årets nollning helt fantastisk. pHøset som fick ett helt år av slit och var tvungna att planera två nollningar, något föregångare hade sagt varit omöjligt om de fått frågan. Tack vare mycket hårt jobb och nytänkande från alla som medverkade under denna tid lyckades ni tillsammans skapa fyra underbara veckor till alla som nollades. pHøset, K-pHaktorer, pHaddrar och funktionärer – ni förtjänar en eloge. Stort tack!