2020

Särskild hedersmedalj

Alicia Lund 

En tös som kom från Helsingborg
Hon har löst all vår penga-sorg
Ett utoMUrdentligt år
Du nu från Sverige går
Med utskottet kvar vid din bröstkorg

Särskild hedersmedalj tilldelas Alicia Lund för att ha ändrat hela sektionens syn på Mässutskottet, och för sin stora insats för att utskottet ska synas på ett helt annat sätt än tidigare. Alicia har genom att tagga igång funktionärerna och skapa gemenskap i utskottet fört utskottets verksamhet framåt på ett innovativt sätt. Dessutom för sitt otroliga arbete och ledarskap inför KULA, som i år var större än någonsin.

Daniel Espinoza

En grabb kom ifrån Örebro
Och gav var student framtidstro
Och trots syntax error
Tog han bort all vår terror
Kring Matlab finns ej längre oro

En särskild hedersmedalj tilldelas Daniel Espinoza som på eget initiativ satte ihop undervisningsmaterial och ordnade tre mycket uppskattade MATLAB-kvällar för Sektionens medlemmar. Genom att gå igenom både grunder och applikationer av MATLAB har Daniel gett gemene K- och B-student ökat självförtroende och en bättre förståelse för ett verktyg som generellt anses vara väldigt svårt och ett nödvändigt ont, och därmed gett dem en drägligare studietid.

Hanna Sjöman

Med sektionens IQ som mål
Kan man ha kul utan alkohol?
Med mejl i överflöd
Och sin jönköpings-glöd
Har hon stenkoll på vår etanol

Särskild hedersmedalj tilldelas Hanna Sjöman för hennes fantastiska arbete med att göra K-sektionens nollning 2019 IQ märkt. Detta arbete har visat att sektionen som studentorganisation kan göra annat än att dricka sprit, och när det väl dricks så görs det ansvarsfullt. Detta kommer att främja sektionens sponsverksamhet och underlätta för sektionen att få nya samarbeten, genom att visa för företag att vi som sektion är en pålitlig verksamhet.

Jerry Guan och Casper Nisula

När mötet gick in på sen timma
Var det lätt att gå in i en dimma
Då gav ni oss skratt
Lyste upp denna natt
Era memes blev för oss en ljusstrimma

Särskild hedersmedalj tilldelas Jerry Guan och Casper Nisula för exceptionellt meme-ande under Höstterminsmöte 2. Deras initiativ gjorde att meme-andet spreds bland mötesdeltagarna, vilket bringade stor glädje för samtliga närvarande.

Melker Axelsson

Det var en man från Skåne
Sektionens egna chaperone
For med Farmors bil
Rädda’ sektionen med stil
Därför blev vi inte till husets fåne

Särskild hedersmedalj tilldelas härmed Melker Axelsson För heroiska insatser under en oannonserad skyddsrond, då Melker ställde iordning förråden och flyttade på olämpliga föremål med hjälp av en lånad bil från farmor. Genom detta snabba agerande räddade han Sektionen från anmärkningar och potentiellt försämrade relationer med huset.

Rogert Hansen Jagrelius 

En pojke från stad i sydväst
Ville lära sig använda jäst
Började fermentera
Men all must explodera
Låt han ej ta med bryggden till fest

Särskild hedersmedalj tilldelas Robert Hansen Jagrelius för sitt initiativ att starta projektgruppen FermU. Han lade därmed grunden för livsmedelsinriktad verksamhet på sektionen som än idag fortlever.

Viktor Persson

Krisen var total på Sektionen
Röstningen övertog diskussionen
Men på eget bevåg
Gjorde då denna påg
Röstsystemet, den nya versionen

En särskild hedersmedalj tilldelas Viktor Persson för att på eget bevåg ha skapat ett fungerande röstsystem när det behövdes som mest och som förhoppningsvis kommer kunna användas för att korta ner sektionsmöten i många år framöver.

K-Andan

Axel Andreasson

Från Halmstad kom det en taggad man
Och hade för sektionen ett hjärta som brann
En som alltid finns där
Och som vi håller kär
Det finns ingen gulare än han

K-andan tilldelas Axel Andreasson för sitt stora engagemang och ständiga närvaro på sektionen. Han sprider glädje och värme och ställer alltid upp i vått och torrt. Axel har under sin studietid tagit på sig flertalet tunga funktionärsposter och ständigt gjort mer än vad som förväntats. Med hans stora driv, framåtanda samt sin stora kärlek för sektionen har Axel visat prov på stor K-anda.

Daniel Espinoza

I Gallien ser man honom frekvent
Han diskuterar glatt med varje student
Med stort engagemang
Och K-anda av rang
Har han funnits där i alla moment

K-andan tilldelas Daniel Espinoza för hans kontinuerliga engagemang på Sektionen. Daniel har alltid ställt upp som ett stöd för studenter i lägre årskurser, och spenderat otaliga timmar i Gallien diskuterandes allt från kursval till termodynamik. Han har genom flertalet funktionärsposter och stort driv satt sin prägel på Sektionens verksamhet. Sammantaget är Daniel en person som har visat prov på att ha sann K-anda.

Johan Hallbeck

En man som helt utan att grubbla
Utbrast ”jag tar på mig det dubbla!”
Kombinerade bakning
Med studiebevakning
Och trots det i studier ej snubbla

K-andan tilldelas Johan Hallbeck för sitt stora engagemang på Sektionen under det gångna året. Trots att Johan satt som både Köksmästare och Studierådsordförande skötte han det omfattande arbetet på ett sätt utöver det vanliga och har verkligen visat att det går att vara seriös och ha roligt samtidigt. Johan har lagt ner otroligt mycket tid och arbete för att skapa fantastiska event för Sektionen och han har alltid funnits där med en positiv inställning för att lösa eventuella problem som uppstått. Genom sitt ihärdiga arbete för Sektionens medlemmar har han visat prov på sann K-anda.

Crossed Canizzarro

Ebba Fjelkner

Från Skåne kom en strålande tjej
Sektionsengagemang det blev hennes grej
Och trots ingen plikt
Så hjälper hon kvickt
Ja, Sektionen kommer att sakna dig

Crossed Canizzarro tilldelas Ebba Fjelkner för hennes stora engagemang under studietiden där hon med finess och vetgirighet har utvecklat Sektionens verksamhet och varit ett stort stöd för efterkommande funktionärer. Med ett oändligt driv, evigt slit och ett ständigt leende har hon varit en stor del i att Sektionen ser ut och fungerar som den gör idag.

Emma Kihlberg

Från Halland så härstammar hon
En tjej som har dedikation
Hon hjälpt vår struktur
Och det med bravur
Hon kommer va saknad på våran sektion

Crossed Canizzaro tilldelas Emma Kihlberg för sitt outtröttliga arbete för Sektionen. Allt ifrån att skriva motioner och starta utskott till att göra Gallien grön och trevlig med nya växter. Hon har under alla sina år på Sektionen bidragit till verksamheten trots att hon inte alltid suttit på en funktionärspost. Emma har visat stort mått på hjälpsamhet och arbetsglädje samt att hon brinner för sektionen och för detta förtjänar hon vårt tack.

Ronja Wennerström

Från Linköping kom hon med koll
På Sektionen hon fick viktig roll
Har alltid ställt upp
Synat under lupp
Vår avskedssång den går i moll

Crossed Canizzaro tilldelas Ronja Wennerström för hennes outtröttliga arbete för Sektionens bästa. Trots att hon befann sig på utbyte i en annan tidszon genomförde hon uppdraget som revisor för både Sektionen och Bioteknikstyrelserna med bravur. Genom sitt mångåriga och stora engagemang, och sin ivriga vilja att förbättra har Ronja varit delaktig i stora förändringar på Sektionen som kommer att eka under en lång tid framöver.

Gorba Magnum

Bernt Nilsson

När studentlivet är turbulent
Har sektionen sig till honom vänt
Som en ode 15s
Löste han all vår stress
Att han var Inspector är det bästa som hänt

Gorba Magnum tilldelas Bernt Nilsson för hans tid och enastående arbete som Inspector på Kemi- och Biotekniksektionen. Under sin mandatperiod har Bernt ständigt funnits där för Sektionens medlemmar, både vid krissituationer och vardagsbekymmer. Med stor förståelse, omtanke och visdom har Bernt stöttat, väglett och underlättat. Med stor entusiasm har han tagit sig an Inspectorembetets åligganden, och utfört dessa med bravur och elegans. För detta förtjänar Bernt att hedras med Sektionens finaste utmärkelse.

Det har varit en stor ära att ha dig som Inspector.

Årets händelse 2019

Då Sektionen fick nya lokaler

Från ett lunchrum vi kallade Orten
Där vi trängdes och frös i bland lorten
Det till sist blev en flytt
Till någonting nytt
När nya Gallien slagit upp porten

Årets händelse 2019 på Kemi- och Biotekniksektionen var då de nybyggda Sektionslokalerna äntligen stod klara för inflytt, vilket skapade nya möjligheter för Sektionens verksamhet.