• OM PROGRAMMEN

    Här kan du läsa mer om programmen på K-sektionen

Civilingenjörsutbildningen i Kemiteknik startade 1965, samma år som K-sektionen bildades. Civilingenjörsutbildningen i Bioteknik startade som en specialisering på Kemiteknikprogrammet, och öppnade som egen utbildning 2001. Idag är programmen 5 år, och flera vitt skilda specialiseringar erbjuds på både K- och B-programmet. Till exempel kan man specialisera sig på processdesign av kemitekniska processer, eller gå specialiseringen inom livsmedelsteknik som bara finns i Lund. Programmen grundar sig i tekniska discipliner inom kemi, biologi, bioteknik, reaktionsteknik och processteknik.

De första tre åren utgörs av att grundblock där teknologerna på K och B programmet läser många kurser tillsammans. Kurserna i grundblocket omfattar mycket matematik och ger en grundläggande förståelse för problemlösning inom ämne som organisk och oorganisk kemi, kemiska reaktioner, biokemi och processteknik. Utbildningen kompletteras även med en kurs i industriell ekonomi och inslag av programmering i olika kurser. Förutom att ta med sig teoretiska kunskaper förbereds studenterna för arbetslivet genom de många grupparbeten, projektkurser, presentationer och rapporter som ingår i utbildningen.

PROGRAMMEN

Civilingenjörsutbildningen i Kemiteknik startade 1965, samma år som K-sektionen bildades. Civilingenjörsutbildningen i Bioteknik startade som en specialisering på Kemiteknikprogrammet, och öppnade som egen utbildning 2001. Idag är programmen 5 år, och flera vitt skilda specialiseringar erbjuds på både K- och B-programmet. Till exempel kan man specialisera sig på processdesign av kemitekniska processer, eller gå specialiseringen inom livsmedelsteknik som bara finns i Lund. Programmen grundar sig i tekniska discipliner inom kemi, biologi, bioteknik, reaktionsteknik och processteknik.

De första tre åren utgörs av att grundblock där teknologerna på K och B programmet läser många kurser tillsammans. Kurserna i grundblocket omfattar mycket matematik och ger en grundläggande förståelse för problemlösning inom ämne som organisk och oorganisk kemi, kemiska reaktioner, biokemi och processteknik. Utbildningen kompletteras även med en kurs i industriell ekonomi och inslag av programmering i olika kurser. Förutom att ta med sig teoretiska kunskaper förbereds studenterna för arbetslivet genom de många grupparbeten, projektkurser, presentationer och rapporter som ingår i utbildningen.

KEMITEKNIK

300 HÖGSKOLEPOÄNG ● 5 ÅR ● CIVILINGENJÖRSEXAMEN

Läs om Civilingenjörsutbildningen i Kemiteknik på LTH:s hemsida.

“Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik kombinerar kemi med teknik och matematik så att du ska kunna utveckla både nya produkter och processer på ett långsiktigt hållbart sätt. Civilingenjörer med de kunskaper och färdigheter som ges under utbildningen är nödvändiga inte minst för omställningen till cirkulär ekonomi där produktion baserad på förnyelsebara råvaror ingår. ” – LTH

BIOTEKNIK

300 HÖGSKOLEPOÄNG ● 5 ÅR ● CIVILINGENJÖRSEXAMEN

Läs om Civilingenjörsutbildningen i Bioteknik på LTH:s hemsida.

“Som civilingenjör i bioteknik är du med och förbättrar världen inom viktiga framtida områden som utveckling och framställning av nya och bättre läkemedel, en säkrare miljö samt hälsosammare mat. På LTH:s utbildning inom bioteknik får du fördjupad insikt om biovetenskap, kemi och teknik i samverkan och om hur dessa ämnen tillsammans kan bidra till utveckling av nya produkter och processer – med naturens egna system som grund.” – LTH

© Copyright - Kemi- och Biotekniksektionen inom TLTH 2024
sv_SESwedish