Stödresurser

Nedan listas några stödresurser som är bra att känna till. Det finns flera bra resurser i Lund för att få hjälp med till exempel skola, studieupplägg, stress, nedstämdhet eller studierelaterade problem, många av dem är specielliserade på just studenter! Dessa resurser är inte bara bra att känna till om du någon gång mår dåligt, utan för livet i allmänhet!

Studievägledarna (SVL)

Studievägledarna har koll på allt som rör skolan och kurserna. Prata med dem om du till exempel har frågor om studieupplägget eller vill tillgodoräkna dig tidigare kurser.

Görel Eriksson – Studievägledare för Bioteknik och Livsmedelsteknisk högskoleutbildning
Tel: 046-222 08 79
Mail: gorel.eriksson@lth.lu.se
Kontor: Våning 5, E-huset

Gunilla Persson – Studievägledare för Kemiteknik
Tel: 046-222 84 93
Mail: Gunilla.Persson@lth.lu.se
Kontor: Våning 5, E-huset

Vår egen kurator – Ida Jackson

Ida är kurator speciellt för studenterna på B och K, samt högskoleingenjörsutbildningar, tekniskt/naturvetenskapligt basår och masterutbildningen Energy-efficient and Environmental Building Design. Därför går det ofta snabbt att få en tid hos Ida.

Ida Jackson
Tel: 046-222 71 24
Mail: ida.jackson@lth.lu.se
Kontor: Våning 5, E-huset

Studenthälsan

Studenthälsan är inriktad på problem som tillhör studentlivet. Förutom att erbjuda kuratorer och samtalsterapi erbjuder dem också både kurser och föreläsning inom olika ämnen. Exempel på kurser studehälsan har är “Våga tala”, “Prokrastineringsgrupp”, “Stresshanteringskurs baserad på ACT” och “Hantera självkritik i studier med compassion”. Studenthälsans medarbetare har tystnadsplikt och är skyldiga enligt lag att föra journal.

Studenthälsan
Hemsida
Tel: 046-222 43 77

Studieverkstaden

Studieverkstaden har induviduell handledning i studieteknik och håller kurser i t.ex. akademiskt skrivande och att tala inför andra.

Studieverkstaden
Hemsida
Tel: 046-222 43 92
Mail: studieverkstad@stu.lu.se
Besöksadress: Genteknikhuset, rum 219-222

Studentprästerna

Studentprästerna specialiserar sig på krishantering och livskriser. De har även absolut tystnadsplikt. Studentprästerna välkommnar alla, oavsett tro!

Studentprästerna
Tel: 046-71 87 35
Mail: studentprasterna.lund@svenskakyrkan.se

Unga Vuxna

Unga Vuxna är en resurs för dig mellan 16-29 år. De erbjuder både samtalsstöd och kurser inom lika områden som stress och mindfullness. Unga Vuxna är en resurs från Lunds kommun, och har ingenting med Universitetet eller LTH att göra.

Unga Vuxna
Tel: 046-359 80 93
Hemsida