• UTSKOTT OCH PROJEKTGRUPPER

    Här kan du läsa om de utskott och projektgrupper som finns på K-sektionen!

    UTSKOTTPROJEKTGRUPPER
  • UTSKOTT OCH PROJEKTGRUPPER

    Här kan du läsa om de utskott och projektgrupper som finns på K-sektionen!

    UTSKOTTPROJEKTGRUPPER

PROJEKTGRUPPER

På K-sektionen finns möjligheten att starta projektgrupper för aktiviteter som inte platsar i de ordinarie utskottens verksamheter. Vem som helst kan starta en projektgrupp. För mer information om att starta eller gå med i en projektgrupp, kontakta Styrelsen.

Här bredvid visas de projekt som är aktiva just nu!

NÄMNDEN OCH KOLLEGIER

Nämnden är ett begrepp på K-sektionen som innebär mötena som alla utskottsledare har med Vice Ordförande under året. Några övriga funktionärer deltar ibland och mötena är till för att få en naturlig kommunikation mellan utskotten. Frågor som rör alla utskott tas upp på mötena och de är även tänkta att vara en möjlighet för diskussion mellan utskotten.

Kollegie är ett begrepp som används när personer som har samma post på olika Sektioner träffas och har möte angående deras verksamhet. Till exempel träffas Ordförande från alla Sektioner och diskuterar övergripande frågor som rör allas verksamhet. Ett annat är SrX där Studieordföranden för varje sektion träffas och diskuterar utbildningsfrågor som rör alla sektioner. Kollegier är en stor tillgång för alla Sektioner och möjliggör stora samarbeten mellan sektionerna samt att alla är sams.

PROJEKTGRUPPER

På K-sektionen finns möjligheten att starta projektgrupper för aktiviteter som inte platsar i de ordinarie utskottens verksamheter. Vem som helst kan starta en projektgrupp. För mer information om att starta eller gå med i en projektgrupp, kontakta Styrelsen.

Här bredvid visas de projekt som är aktiva just nu!

NKK

NKK står för Nordisk Kemikonferens, och är en stor samling av kemitekniker från hela Norden i olika städer varje år. Projektgruppen NKK hjälper till att organisera resor och informationsspridning, och planera för när besöket sker i Lund.

KRUT

KRUT står för Kemi- och biotekniker Reser Ut Tillsammans och vi finns till för att främja resande, friluftsliv och gemenskap på K-sektionen. Vår vision med projektgruppen är att kunna anordna resor och aktiviteter runt om i världen såväl nära som långt ifrån.

NÄMNDEN OCH KOLLEGIER

Nämnden är ett begrepp på K-sektionen som innebär mötena som alla utskottsledare har med Vice Ordförande under året. Några övriga funktionärer deltar ibland och mötena är till för att få en naturlig kommunikation mellan utskotten. Frågor som rör alla utskott tas upp på mötena och de är även tänkta att vara en möjlighet för diskussion mellan utskotten.

Kollegie är ett begrepp som används när personer som har samma post på olika Sektioner träffas och har möte angående deras verksamhet. Till exempel träffas Ordförande från alla Sektioner och diskuterar övergripande frågor som rör allas verksamhet. Ett annat är SrX där Studieordföranden för varje sektion träffas och diskuterar utbildningsfrågor som rör alla sektioner. Kollegier är en stor tillgång för alla Sektioner och möjliggör stora samarbeten mellan sektionerna samt att alla är sams.

© Copyright - Kemi- och Biotekniksektionen inom TLTH 2024
sv_SESwedish