Kontakt för näringsliv

Näringslivsansvarig
Celina Johannsen
nu@ksek.se

Mässansvarig
Lycke Rosenblad
mu@ksek.se

Kontakta skyddsombuden

Skyddsombud med likabehandlingsansvar
David Alderbrink
Nina Egeler
likansv@ksek.se

Skyddsombud med fysiskt ansvar
Fabian Morén
fysansv@ksek.se

Hemsideansvarig

Cybermästare
Kenny Wong
cybu@ksek.se

Webmasters
Gustav Erlandsson
Simon Liljedahl
web@ksek.se

Styrelsen

OrdförandeStina Regnérordf@ksek.se
Vice OrdförandeElsa Persson Skansjöviceordf@ksek.se
SekreterareIrma Håkanssonsekr@ksek.se
KassörJonas Östsjökassor@ksek.se
Styrelseledamot med EventansvarEric Brattstyrevent@ksek.se
Styrelseledamot med FritidsansvarAlexander Hagert de Leeuwstyrfritid@ksek.se
Styrelseledamot med PR-ansvarAgnes Sjögrenstyrpr@ksek.se
Styrelseledamot med UtbildningsansvarEmma Öjstedtstyrutb@ksek.se

Besöksadress

Kemicentrum (ingång E)
Naturvetarvägen 14
223 62 Lund

Kemicentrum (ingång A)
Sölvegatan 39A
223 62 Lund

Postadress

Kemi- och Biotekniksektionen
Box 124
221 00 Lund

Leveransadress

Kemicentrum
Naturvetarvägen 16
223 62 Lund

Mailadresser

Styrelsenstyrelse@ksek.se
Nämndennamnden@ksek.se
Alumniutskottet
Alumniutskottetalumniutskottet@ksek.se
Alumnimästareau@ksek.se
Alumnikontaktalumni@ksek.se
Mentorskapskontaktmentor@ksek.se
Ceremoniutskottet
Ceremoniutskottetceremoniutskottet@ksek.se
Ceremonimästarecermu@ksek.se
Cyberutskottet
Cyberutskottetcybu@ksek.se
Cybermästarecybum@ksek.se
Webmastersweb@ksek.se
Photographerphotograph@ksek.se
Regisseurregisseur@ksek.se
Ärenden gällande instagraminlägg

cyberjon@ksek.se
Ärenden gällande wiki-sidan

kwiki@ksek.se
Fermenteringsutskottet
Fermenteringsutskottet

fermenteringsutskottet@ksek.se

Ferminatorfermu@ksek.se
Idrottsutskottet
Idrottsutskottetidrottsutskottet@ksek.se
Idrottsmästareidru@ksek.se
Tandemansvariga

tandem@ksek.se
Informationsutskottet
Informationsutskottetinformationsutskottet@ksek.se
Informationsmästareinfom@ksek.se
Da Vincidavinci@ksek.se
Redacteurerdruiden@ksek.se
Orbitalennotiser@ksek.se
Kafémästeriet
Kafémästerietkafemasteriet@ksek.se
Kafémästarekm@ksek.se
Kommando Gul
Kommando Gulkommandogul@ksek.se
GulFadernkg@ksek.se
Sångarstridensangarstrid@ksek.se
Mässutskottet
Mässutskottetmassutskottet@ksek.se
Mässansvarigmu@ksek.se
Näringslivsutskottet
Näringslivsutskottetnaringslivsutskottet@ksek.se
Näringslivsansvarignu@ksek.se
Prylmästeriet
Prylmästerietprylmasteriet@ksek.se
Prylmästarepm@ksek.se
Ärenden gällande bokning av prylar

prylbokning@ksek.se
Sexmästeriet
Sexmästerietsexmasteriet@ksek.se
Sexmästaresexm@ksek.se
Vice Sexmästare vicesexm@ksek.se
Troubadixertroubadix@ksek.se
extern kontaktevent@ksek.se
Skyddsutskottet
Skyddsutskottetskyddsutskottet@ksek.se
Skyddsmästaresu@ksek.se
Skyddsombud med Fysiskt ansvarfysansv@ksek.se
Skyddsombud med Likabehandlingsansvarlikansv@ksek.se
Miljösamordnare
miljo@ksek.se
Världsmästarevm@ksek.se
Studiemästeriet
Studiemästerietstudiemasteriet@ksek.se
Studiemästaresm@ksek.se
Studierådet
Studierådetstudieradet@ksek.se
Studierådsordförandesrbkordf@ksek.se
Vice Studierådsordförandevicesrbkordf@ksek.se
Studierådsordförande och Vice Studierådsordförandesrbkvordf@ksek.se
Studierådsledamot – Specialiseringsnivåsrbkspec@ksek.se
Studierådsledamot – Grundblocksnivåsrbkgrund@ksek.se
Studierådsledamot – Livsmedelstekniksrbklivs@ksek.se
Skicka in handlingar till SrBKs protokollmötensrbkpm@ksek.se
Valberedningen
Valberedningenvalberedning@ksek.se
Valberedningens Ordförandevalordf@ksek.se
Övriga funktionärer
Bioteknikansvarigabts@ksek.se
Inspector inspector@ksek.se
Revisorerrevisor@ksek.se
K på Science Village

sv@ksek.se
Ledamot till TLTHs valnämnd

valnamndtlth@ksek.se
Talmantalman@ksek.se
Her Tech Future-ansvariga

htf@ksek.se
Sektionskockarnasektionskock@ksek.se
NKK-ansvarigankk@ksek.se
Jubileet
Alla i projektgruppenjubileum@ksek.se
Jubileumsgeneraljubileumsgeneral@ksek.se
Balchefbalchef@ksek.se
Spexgeneralspexgeneral@ksek.se
Koordinationschefkoordinationschef@ksek.se
Övriga mailadresser
Alla i projektgruppen KRUT

krut@ksek.se
För att skicka ut kallelser för PMkallelse@ksek.se
Skicka in motionmotion@ksek.se
För att yrka på ett möteyrka@ksek.se
Alla i nämndennamnden@ksek.se