Extrainsatt Sektionsmöte

Onsdagen den 11 mars hålls ett extrainsatt Sektionsmöte för att entlediga sittande Vice Ordförande och förhoppningsvis välja en ny Vice Ordförande.

Mötet hålls onsdagen 11 mars 17.15 i KC:A. Glöm inte att ta med giltig Kårlegitimation och legitimation. Kom och gör din röst hörd! Psst… det bjuds på fika!

Handlingarna till mötet har gått ut via mail. Vill du bli uppskriven på maillista och få handlingarna till Sektionsmöten och Protokollmöten, maila sekr@ksek.se