Bidra till K-wikin!

Våren 2020 startade Cyberutskottet upp K-sektionens egna wikisida. K-wiki är avsedd för K-sektionen där studenter via cyberutskottet får ladda upp texter om diverse saker och händelser som finns på sektionen. Vill du hjälpa till att fortsätta utveckla Sektionens wikisida? Skicka in din text!

Det går bra att skicka en idé eller färdig text till en helt ny sida men också text som passar till en redan befintlig sida. Rättning av felaktig information skickas även in här. Glöm inte att kolla vad som finns på wikisidan, så vi inte riskerar att få dubbletter! Fyll gärna i namn och e-mail så att vi har möjlighet att kontakta dig, men det går också bra att skriva anonymt.  

Observera: Tänk på att Cyberutskottet kommer granska och redigera texterna så att de passar in på riktlinjerna. Dessa riktlinjer innebär att:

  • Texter ska inte innehålla någon information om enskilda individer 
  • Texter ska vara objektivt skrivna utan personliga åsikter
  • Texter ska inte innehålla politiska åsikter eller skildringar
  • Texter ska följa K-Sektionens Policy för Likabehandling

Så, skriv roliga texter, men skämta inte på någon annans bekostnad!

© Copyright - Kemi- och Biotekniksektionen inom TLTH 2024
sv_SESwedish