Välkommen till Övriga funktionärer

Övriga funktionärer utgörs av oss funktionärer som inte tillhör något specifikt utskott. Några är s.k periodiserade projektfunktionärer och har då en kortare mandatperiod en hela året. Exempel på dessa är Tandem- och Her Tech Future-ansvariga.
Som Övrig funktionär är man lika mycket en del av Sektionen som om man tillhörde ett utskott!