Välkommen till
Styrelsen
Det är vi som är ytterst ansvariga för Sektionens verksamhet!
Image is not available
Slider
Vad gör vi i Styret?

Styrelsen är Sektionens regering och består av oss som styr; nämligen Ordförande, Vice Ordförande, Sekreterare, Kassör, samt fyra styrelseledamöter med var sitt ansvarsområde förknippat med de utskott vi har under oss. Vi i Styrelsen har det yttersta ansvaret för Sektionens verksamhet och ekonomi, och är Sektionens högsta verkställande organ. Vi gör detta genom att sätta budgetar, anordna protokoll- och sektionsmöten, lösa olika problem som uppstår samt stötta och leda andra funktionärer. Det högst beslutande organet är dock inte Styrelsen, utan det är nämligen Sektionsmötet. Sektionsmötet kan besluta i alla frågor, men vi i Styrelsen har till exempel mandat att besluta om Sektionens verksamhetsplan och riktlinjer.

I Styrelsen så får man en väldigt bra insikt i hur en större organisation fungerar och hur man arbetar, kommunicerar och samarbetar med en stor grupp människor. Styrelsen jobbar också visionärt i frågor kring Sektionens utveckling och framtid, något som både är lärorikt och spännande! Gemensamt för alla poster i Styrelsen är att det är en stor fördel att ha tidigare erfarenheter av Sektionen i bagaget, men det är inget måste. Med en post i Styrelsen så kommer mycket tid att behöva läggas på det ideella engagemanget.

Casper Nisula

ORDFÖRANDE

ordf@ksek.se

Slider

Ordförande

Som Sektionens Ordförande består mina främsta uppgifter i att ha övergripande ansvar för Sektionen, leda Styrelsens arbete och att representera Sektionen i olika sammanhang. Via Ordförandekollegiet har jag som Ordförande mycket kontakt de andra sektionsordförandena samt Kårordförande. Jag utgör därmed en viktig länk mellan K-sektionen och resten av Teknologkåren. Jag representerar också Sektionen i de flesta möten med Kemicentrums administration. Som Ordförande är jag även ansvarig utgivare för Sektionens publikationer såsom affischer, Nolleguide, KULA- guide eller Sektionens egna tidskrift Orbitalen. Jag är också Sektionens firmatecknare ihop med Vice Ordförande och Kassör.

Den här posten söker man om man brinner för att utveckla Sektionens verksamhet, vill ha ett stort ansvar och inflytande samt vill ge sina ledarskaps- och organisationsförmåga en stor utmaning. Man bör vara beredd att lägga ned många timmar per vecka och kan bli kontaktad dygnet runt, men du kommer på cupen få vara frontfiguren för Sektionen och lära känna massor av studenter och vuxna på LTH!

Vice Ordförande

Som Vice Ordförande är jag Ordförandens högra hand. Jag ansvarar för viktiga administrativa uppgifter såsom accesser till Kemicentrums lokaler och utkvittering av nycklar. Under året assisterar och hjälper jag Ordföranden och är redo att rycka in som Ordförande i dennes frånvaro. Som Vice Ordförande har jag mycket kontakt med alla Utskottsledare i och med att jag håller i alla Nämndmöten. Samtidigt är jag också kontaktperson i Styrelsen för Valberedningen vilka jag bistår med stöd och agerar bollplank när helst de behöver. Jag är även deras länk till Styrelsen och resten av Sektionen. Slutligen är jag också Sektionens firmatecknare ihop med Ordförande och Kassör.

Vice Ordföranden har ett nära samarbete med Ordföranden och behöver därför också ha en god inblick i Sektionens verksamhet. Som Vice Ordförande så får man möjlighet jobba med många fantastiska människor och utveckla sin förmåga för organisation och att ha många bollar i luften samtidigt.

attach_money

Kassör

Som Kassör ansvarar jag för Sektionens pengahantering och bokföring. Det gäller därför att jag både är noggrann och har koll på läget. Jag sitter också med i Pengakollegiet på Kåren där jag har chans att diskutera ekonomi med de andra sektioneras kassörer. Min mandatperiod är något längre än vanliga funktionärer, nämligen från årsskiftet till Vårterminsmötet nästkommande år. Som Kassör är jag också Sektionens firmatecknare ihop med Ordförande och Vice Ordförande.

Kassören är unik i det att man får lära sig mycket om ekonomi i form av bokföring, budgetar och betalsystem, vilket ger mycket till framtiden! Man får också lära känna och prata med alla utskott på Sektionen utifrån deras ekonomi. Som Kassör så är det viktigt att ha arbetsstruktur och ett intresse för ekonomi - antingen från Sektionserfarenhet eller från andra håll.

Sekreterare

Som Sekreterare ansvarar jag för att föra protokoll och skicka ut kallelser till Protokoll- och Sektionsmötena samt för att organisera alla handlingar inför respektive möte. Jag ansvarar också för att se till så att Sektionens Styrdokument är uppdaterade. Sekreteraren her ett nära samarbete med Ordförande och Vice Ordförande och behöver vara väl insatt i hur Sektionen fungerar.

Om man gillar struktur och ordning samt att ha många bollar i luften så är detta den perfekta posten! Som Sekreterare så får man också möjlighet att bli expert på hur man skriver handlingar, hur man hanterar formalia och formellt skrivande, samt att kunna hjälpa andra vilsna själar i detta. Det är fantastiskt tillfredsställande att kunna se hur ens hjälp kan resultera i en helt perfekt inskickad handling!

event

Styrelseledamot med Eventansvar

Som Styrelseledamot med Eventansvar är jag kontaktperson i Styrelsen för de utskott som organiserar några av Sektionens största event: pHøset och Sexmästeriet. Jag är också kontaktperson för Ceremoniutskottet, det stiligaste utskottet. Jag bistår dessa utskott med rådgivning och stöd. Jag är även deras länk till Styrelsen och resten av Sektionen. Förutom mitt jobb som kontaktperson så arbetar jag, liksom resten av Styrelsen, med utvecklingsarbete och övergripande planering.

Är man extra intresserad av större och festliga evenemang samt pompa och ståt, så är den här ledamotsposten perfekt! Utskott och projektgrupper som Styrelseledamoten med Eventansvar är kontaktperson för är grupper som ofta har full rulle, så det är ofta mycket som händer. Stundvis är det därför mycket att bolla både utskotten och Styrelsen samtidigt. Som Styrelseledamot så lär man sig mycket kring hur man kan företräda både sina egna och andras åsikter under diskussioner. Som Eventansvarig så har man också goda chanser att jobba med visionära projekt inom allt som rör fest, nollning och ceremonier.

Styrelseledamot med Fritidsansvar

Som Styrelseledamot med Fritidsansvar är jag kontaktperson i Styrelsen för de utskott som arrangerar fritidsrelaterade aktiviteter: Idrottsutskottet och Kommando Gul. Jag är också kontaktperson för Kafémästeriet och Prylmästeriet. Jag bistår dessa utskott med stöd och agerar bollplank när helst de behöver. Jag är även deras länk till Styrelsen och resten av Sektionen. Förutom mitt jobb som kontaktperson så är jag bland annat ansvarig för alla studiecirklar. Liksom resten av Styrelsen så arbetar jag också med utvecklingsarbete och övergripande planering.

Har du extra intresse för att utveckla Sektionens fritidsverksamhet? Då är Styrelseledamot med Fritidsansvar rollen för dig! Det är många varierade utskott och projektgrupper som Styrelseledamot med Fritidsansvar är kontaktperson för, vilket gör att ens dag spännande och man får hela tiden öva på problemlösning! Som Styrelseledamot så lär man sig mycket kring hur man kan företräda både sina egna och andras åsikter under diskussioner. Som Fritdsansvarig så har man också goda chanser att jobba med egna visionära projekt inom fritidsverksamheten för att sätta guldkant på medlemmarnas tillvaro.

Styrelseledamot med PR-ansvar

Som Styrelseledamot med PR-ansvar är jag kontaktperson i Styrelsen för de utskott som ansvarar för informationsspridning; Cyberutskottet och Informationsutskottet. Jag är också kontaktperson för pengakossorna Mässutskottet och Näringslivsutskottet. Jag bistår dessa utskott med stöd och agerar bollplank när helst de behöver. Jag är även deras länk till Styrelsen och resten av Sektionen. Förutom mitt jobb som kontaktperson så arbetar jag, liksom resten av Styrelsen, med utvecklingsarbete och övergripande planering.

Styrelseledamot med PR-ansvar är för dig som brinner lite extra för näringslivskontakt, Sektionens närvaro på social medier och förmågan att nå ut till medlemmarna. Som PR-ansvarig så lär man sig mycket om ansvarstagande, företags- och vuxenvärlden samt kommunikation, samtidigt som man hela tiden utvecklar sin inre problemlösare. Som Styrelseledamot så lär man sig mycket kring hur man kan företräda både sina egna och andras åsikter under diskussioner. Som PR-ansvarig så har man också goda chanser att jobba med egna visionära projekt inom till exempel informationstillgänglighet för medlemmarna eller företagsrelationer!

Styrelseledamot med Utbildningsansvar

Som Styrelseledamot med Utbildningsansvar är jag kontaktperson i Styrelsen för de utskott som ansvarar för utbildning och studenthälsa; Studierådet, Studiemästeriet och Skyddsutskottet. Även Alumniutskottet har mig som kontaktperson. Jag bistår dessa utskott med stöd och agerar bollplank när helst de behöver. Jag är även deras länk till Styrelsen och resten av Sektionen. Jag sitter också med i programledning där jag kan föra studenternas talan i beslut kring vår utbildning. Förutom mitt jobb som kontaktperson så arbetar jag, liksom resten av Styrelsen, med utvecklingsarbete och övergripande planering.

Är du intresserad av frågor som rör vår utbildning och studenthälsa och att argumentera för medlemmar i sammanhang utanför plugget? Då är den här ledamotsposten något för dig! Ledamotens utskott hanterar livsviktiga frågor för oss studenter, och att kunna bidra positivt till dessa känns väldigt belönande! Som Styrelseledamot så lär man sig mycket kring hur man kan företräda både sina egna och andras åsikter under diskussioner. Som Utbildningsansvarig så har man också goda chanser att jobba med visionära projekt inom alltifrån studiesituation till mående och samhörighet hos medlemmarna!

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Vi är Styret 2020

Image is not available
Casper Nisula
Ordförande
Image is not available
Henrik Östberg
Vice Ordförande
Image is not available
Felix Cederberg
Kassör
Image is not available
Daniel Nilsson
Sekreterare
Image is not available
Johanna Leth
Styrelseledamot med Eventansvar
Image is not available
Wilmer Lindelöw
Styrelseledamot med Fritidsansvar
Image is not available
Sofia Fureby
Styrelseledamot med Utbildningsansvar
Image is not available
Lucas Werner
Styrelseledamot med PR-ansvar
Slider