Vill du få kallelser till PM och sektionsmöten?

Vill du ha kallelser via mail när det är dags för Styrelsens protokollmöten (PM) samt sektionsmöten? Använd då denna länk och fyll i formuläret.

Att bli kallad innebär att sekreteraren via mail meddelar tid och plats för mötet samt vilket datum det är handlingsstopp. Alla handlingar samt en dagordning skickas sedan ut några dagar innan mötet.

Ett enkelt sätt att få information om när det är möte och vad som tas upp där.

https://forms.gle/ynWwzcZh4Kb5ANJX9