K-märkningar

Institutionen för Kemiteknik och Livsmedelsteknik samt Kemiska Instutionen vid Lunds Universitet (2013-12-09)

På Kemicentrum bor tre institutioner, nämligen Kemiska Institutionen, Institutionen för Livsmedelsteknik och Institutionen för Kemiteknik. Det betyder att dessa tre institutioner ansvarar för och håller i de allra flesta kurser studenterna på Kemi- och Bioteknikprogrammen läser. Med andra ord ser de till att studenterna får en bra och lärorik studietid och är väl rustade för ett framtida arbetsliv. Med det sagt känns kopplingen till Sektionen glasklar och att K-märka institutionerna kommer att visa hur mycket Sektionen uppskattar dem.

Kemibyggnaden vid Aalto University (2013-12-09)

Kemisektionen vid Aalto University i Otnäs (fi: Otaniemi) är en av våra nordiska vänsektioner med vilka K-sektionen har mycket gemensamt. Kemisektionen medverkar ständigt vid Nordisk Kemiteknolog Konferens (NKK) och vid den senaste konferensen var de en enastående värd. Kemibyggnaden huserar förutom denna sektion även institutionerna för bio- och kemiteknik, kemi, materialteknik och trädförädlingsteknik samt nästan 2 500 med oss likasinnade studenter. För att visa vördnad för våra finska bröder och systrar ser Sektionen det som självklart att K-märka Kemibyggnaden vid Aalto University.

Lophtet (2013-12-09)

Sedan urminnes tider har Lära Känna, K-sektionens kanske mest legendariska sittning, anordnats i denna stia. Förutom denna fest står lokalen ofta som värd för andra aktiviteter såsom pubar, eftersläpp och övriga sittningar som sektionen anordnar. Detta i kombination med dess strategiska och välplanerade läge i anslutning till Kemicentrum gör att Lophtet ligger nära varje sann K:ares hjärta. Lophtets omgivning med Bautasten och rullvänliga vallar är inte direkt en nackdel.

Parc Astérix (2013-12-09)

Det är vida känt att K-sektionens medlemmar gillar att roa sig på olika sätt. Det är också vida känt att K-sektionens skyddshelgon är Miraculix. En kombination kan inte slå fel. Att K-märka en nöjespark med ett tema hämtat från Astérix-världen, liggandes i det forna Gallien är därför självklart. Nämndes det förresten att en av attraktionerna är ”La Forêt Des Druides”? 

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (2013-12-09)

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH) finns alltid som en klippa att luta sig mot när K-sektionen av någon anledning behöver stöd. Oavsett vad det gäller agerar Kåren alltid som den mamma man är. Mången trevlig festivitet har anordnats och otaliga sektionsmedlemmars närvaro har, på olika vis, förgyllts i Kårhuset och av TLTH. Och trots det geografiska avståndet är steget från Kårhuset till K-huset aldrig långt.

Kort sagt: En, två, tre, fyr, fem, Kåren är vår bästa vän.

Studievägledningen vid LTH (2013-12-09)

Ibland går inte studierna som man har tänkt sig, ibland behöver man hjälp med vilka kurser man vill läsa och ibland behöver man hjälp med livet runtomkring studierna. Då finns det alltid hjälp att få. Studievägledningen finns till för studenterna och har genom åren stöttat, coachat och hjälp otaliga Kemi- och Bioteknikstudenter, så att de trivs bättre under sin studietid. För att visa hur mycket K-sektionen och dess medlemmar uppskattar det stöd som Studievägledningen ger bör Studievägledningen K-märkas.

Folkuniversitetet (2014-03-16)

Sällan har en sektion varit så bildad som K-sektionen är nu. Studiecirklar startas till höger och vänster, suget efter bildning med hjälp av Folkuniversitetet är helt enkelt omåttligt. Självklart hade detta aldrig skett utan den ofantliga hjälp sektionen fick av Folkuniversitetet genom den eminente Mats Lock. Som en bonus genererar studiecirklarna även en del pengar.

Bergmobilen (2015-09-10)

Under de två år Bergmobilen, med regnr CET 289, varit i Erik Bergmans ägo har den troget tjänat K-sektionen. Likt inget annat fordon har den kört runt i Lund (och till Onslunda), transporterat mat till sittningar och teknologer till diverse Skiphten. Bara för att nämna några av de stordåd Bergmobilen utfört under sin tid i Lund.

Bautastenarna på LTH (2016-02)

Bautastenarna är inte bara den bästa stenen, den kvalificerar sig även högt på listan över världens bästa saker i allmänhet. Bautastenarna är en självklar symbol för vårt skyddshelgon, och omåttligt populär som Sektionsmonument. Bautastenarna kan med fördel och mycket glädje både målas, sittas på och sittas bredvid i goda vänners och Sektionsmedlemmars lag. Bautastenarna är en självklar samlingsplats och har en lika självklar plats i varje Sektionsmedlems hjärta.

Bautastenen 3 (2016-02)

Bautastenen är inte bara den bästa stenen, den kvalificerar sig även högt på listan över världens bästa saker i allmänhet. Bautastenen är en självklar symbol för ert skyddshelgon Asterix. K-sektionen, vars skyddshelgon är Miraculix, har länge levt med en Bautasten vid sin sida och vet vilken glädje Bautastenen 3 kommer skänka M-sektionen. Bautastenen är en självklar samlingsplats och har en lika självklar plats i varje Sektionsmedlems hjärta, denna aura hoppas K-sektionen att även Bautastenen 3 får. Om Bautastenen 3 vårdas väl och målas gul med jämna mellanrum kommer den vara en statussymbol utan dess like och stå sig tills himlen faller ner över våra huvuden.

Jonas Månssons YouTube-kanal (2017-10-16)

Så långt teknologminnet sträcker sig har Jonas Månssons YouTube-kanal höjt chansen för att Kemi- och Bioteknikstudenten får ett tentaresultat som är ≥ 3. Oavsett hur många försök som krävs för att studenten ska klara av kurserna Endimensionell analys och Flerdimensionell analys, så finns Jonas Månssons YouTube-kanal där vid studentens sida som en stöttepelare och ett ledljus bland gränsvärden och partiella differentialekvationer. Denna virtuella guldgruva har en självklar plats i Kemi- och Biotekniksektionens medlemmars hjärtan, och förtjänar därför en K- märkning som bevis för detta.

Gallien (2021-12-10)

Efter år av jobb och planering, samt en massa pengar från renoveringsfonden så stod äntligen nya gallien klar under våren 2019. Gallien är alla K-ares andra hem under sina fem år på K-sektionen. Det är en samlingsplats för all sektionens verksamhet som innehåller vårt fantastiska Mitokonditiori, och har varit lokalen för hundratals event och firanden under årens gång. Tack till alla sektionens medlemmar som bidrar till Galliens stämning varje dag.