• Engagera dig!

    och bli en av K-sektionens 159 funktionärer!

    Ansök här!

Hur engagerar jag mig?

Steg 1 – Valberedningen informerar!
Kom på valberedningens informationstillfälle under lunchen måndag 3 oktober i KC:A kl 12:15 (..). Där får du dels lite tips men även reda på hur valprocessen går till. Missade du informationstillfället? Ingen fara. Här hittar du Valberedningens presentation.

Steg 2 – Vad vill du söka? 
Lista ut vad du vill söka till genom att läsa på om utskotten på hemsidan och prata med de som haft posterna tidigare.

Steg 3 – Sök
Sök de poster du är intresserade av genom att fylla i formuläret för respektive post. Dessa hittar du på denna sida samt på varje utskotts sida. Formulären öppnar måndag 3 oktober kl 13:00 och stänger söndag 16 oktober 23.59.
Steg 4 – Kallelse till intervju 
Bli kallad på intervju om du sökt poster med alkohol- eller ekonomiansvar. Kallelserna skickas ut i början av v. 44. Alla sökande garanteras inte intervju.

Steg 5 – Intervju 
Gå på intervju om posten kräver det. Intervjuerna kommer ske i v. 45. 

Steg 6 – Nomineringar 
Valberedningen presenterar sina nomineringar till samtliga poster v. 46

Steg 7 – Höstterminsmöte 2
22-23/11 är det Höstterminsmöte 2. Då väljs alla funktionärer av Sektionsmötet. Vill du motkandidera till en post du inte blivit nominerad till går detta bra. God praxis är dock att meddela den man motkandiderar, samt valberedningen på valordf@ksek.se.Lycka till!

Hur engagerar jag mig?

Steg 1 – Vad vill du söka? 
Lista ut vad du vill söka till genom att läsa på om utskotten på hemsidan och prata med de som haft posterna tidigare.

Steg 2 – Sök
Sök de poster du är intresserade av genom att fylla i formuläret för respektive post. Dessa hittar du på denna sida samt på varje utskotts sida. Formulären öppnar den 8 mars kl 13:00 och stänger den 22 mars 23.59.
Steg 3 – Nomineringar 
Valberedningen presenterar sina nomineringar till samtliga poster den 28 mars.

Steg 4 – Vårterminsmöte
5 april är det Vårterminsmöte. Vill du motkandidera till en post du inte blivit nominerad till går detta bra. God praxis är dock att meddela den man motkandiderar, samt valberedningen på valordf@ksek.se.Lycka till!

Vill du engagera dig på K-sektionen?

Nästa möjlighet att söka en post är på Vårterminsmötet, den 4:e april. För mer information om hur du går tillväga för att söka, kontakta Valberedningens Ordförande, Anna Falkland, via mejl på valordf@ksek.se.

Varför engagera sig?

Att engagera sig i studentlivet i Lund är något du inte får missa under din studietid! Som funktionär på K-sektionen får du förgylla dagen för Sektionens alla medlemmar samtidigt som du får chansen att träffa nya människor, ha otroligt roligt och lära dig sånt som varken Stryer eller Chemical Processes kan lära ut! Välj och vraka bland de olika utskotten; vill du anordna sportevent eller fester, skriva artiklar till Sektionens tidning, utveckla hemsidan, jobba med studiebevakning eller lära dig mer om näringslivskontakt? Oavsett intresse eller hur lite eller mycket tid du vill lägga ner finns det något för dig!

Vad innebär det att vara funktionär?

Som funktionär är du under ett år medlem i ett av Sektionens utskott tillsammans med andra personer som är intresserade av precis samma saker dom dig! På Sektionen finns totalt 159 funktionärer i 18 olika utskott. Arbetet ser olika ut i de olika utskotten, men vanligt är att man träffas cirka en gång i veckan och tillsammans planerar och anordnar event under årets gång. Vissa utskott jobbar intensivt under korta perioder, medan vissa har en mer jämn arbetsbörda under hela året. Du kan läsa mer om vad de olika utskotten jobbar med samt hitta information om varje post på utskottens sidor.

Vi är Valberedningen

Det är vi som är ValleB 2022. Vi är tolv glada studenter från olika årskurser och klasser som kommer att göra vårt yttersta för att valberednings-processen ska bli så rättvis som möjligt! Är det något ni tycker är oklart kring olika poster på Sektionen, valberedningsprocessen eller något annat är ni varmt välkomna att prata med oss, vi svara gärna på alla era frågor! Ni kan även nå oss via mejl: valordf@ksek.se

ValleB tipsar

1) För de allra flest poster behöver man inte ha några förkunskaper alls. Det som skiljer kandidaterna åt är därför hur väl insatta de är i vad de söker för någonting. Läs därför på på hemsidan och prata med de som sitter nu så att du vet vad du ger dig in på!

2) Var så konkret du bara kan när du svarar på frågor i formulär och på intervju. Alla kan säga att man är bra på något, så ge exempel!

På bild: Adam Jacobsson Trönndal, Annika Silva, Fredrik Olofsson, Emma Lundquist, Emma Råvall, Johanna Åberg (ej med i Valberedningen), Alice Gunnarsson, Wilhelm Östberg, Evelina Johnsson, Alma Andersson, Karl Ekberg och Josefin Gauffin
Lycka till!

© Copyright - Kemi- och Biotekniksektionen inom TLTH 2023
sv_SESwedish