• Get involved!

    and become one of 159 volunteers at the K-guild!

    Apply here!

How do I become a volunteer?

Step 1 - The Election Committee informs!
Kom på valberedningens informationstillfälle under lunchen torsdag 28 november i KC:A kl 12:15 (..). Där får du dels lite tips men även reda på hur valprocessen går till. Missade du informationstillfället? Ingen fara. Here you can find the presentation.

Step 2 - What do you want to apply for? 
Decide what volunteer position you want to apply for by reading on the website och prata med de som haft posterna tidigare. Utskottsmingel kommer äga rum under luncherna de 3:e och 4:e oktober där du kan mingla med funktionärer från alla utskott!

Step 3 - Apply
Sök de poster du är intresserade av genom att fylla i formuläret för respektive post. Dessa hittar du på denna sida samt på varje utskotts sida. Formulären öppnar torsdag 28 september kl 13:00 och stänger fredag 20 oktober 23.59.
Step 4 - Invitation for interview 
Get an invitation to an interview if you applied for a position which involves handling of alcohol or financial responsibility. The invitations will be sent out during week 44. All applicants are not guaranteed an interview.

Step 5 - Interview 
Gå på intervju om posten kräver det. Intervjuerna kommer ske i v.44 och 45. 

Step 6 - Nominations 
Valberedningen presenterar sina nomineringar till samtliga poster söndagen den 12 november.

Step 7 - Fall Guild Meeting 2
20-22 november är det Höstterminsmöte 2. Då väljs alla funktionärer av Fall Guild Meeting. If you want to candidate for a positions you were not nominated for that is fine, however it is considered polite to tell the person you are candidating against in advance, and also tell the Election Committee at valordf@ksek.seGOOD LUCK!

How do I become a volunteer?

Steg 1 – Vad vill du söka? 
Decide what volunteer position you want to apply for by reading on the website and talk to people who have had the position before.

Steg 2 – Sök
Sök de poster du är intresserade av genom att fylla i formuläret för respektive post. Dessa hittar du på denna sida samt på varje utskotts sida. Formulären öppnar den 8 mars kl 13:00 och stänger den 22 mars 23.59.
Steg 3 – Nomineringar 
Valberedningen presenterar sina nomineringar till samtliga poster den 28 mars.

Steg 4 – Vårterminsmöte
5 april är det Vårterminsmöte. Vill du motkandidera till en post du inte blivit nominerad till går detta bra. God praxis är dock att meddela den man motkandiderar, samt valberedningen på valordf@ksek.se.GOOD LUCK!

Do you want to volunteer at the K-Guild?

Nästa möjlighet att söka en post är på Höstterminsmöte 2, den 20-22 november. För mer information om hur du går tillväga för att söka, om informationen ovan inte svarar på dina frågor, kan du kontakta Valberedningens Ordförande, Anna Falkland, via mejl på valordf@ksek.se.

Why become a volunteer?

Getting involved in the student life of Lund is something you must not miss during your studies here! As a volunteer at the K-guild, you get to put a silver lining on everyday life of all the members of the Guild while getting the chance to meet new people, have loads of fun and learn things that neither Stryer nor Chemical Processes can teach! Pick and choose among the various committees; Do you want to organize sports events or parties, write articles for the Guild's newspaper, develop the website, work with study monitoring or learn more about business contact? Regardless of interest and how little or how much time you want to spend, there is something for everyone!

What does it mean to be a volunteer?

As a volunteer, you're a member in one of the committees of the section, who are interested in exactly the same things as you! In the section we're about 160 members in 18 different sections. The work is different, based on which committee you are in, but generally you meet once a week, to plan work and events during the year. Some committees have a more even workload during the year while others have an short intensive period. You can read more about the different committees on the committee pages.

Application forms (email valordf@ksek.se for forms in english)

Sök till funktionär 2024 här!

We are the Election Committee

Det är vi som är ValleB 2023. Vi är tolv glada studenter från olika årskurser och klasser som kommer att göra vårt yttersta för att valberednings-processen ska bli så rättvis som möjligt! Är det något ni tycker är oklart kring olika poster på Sektionen, valberedningsprocessen eller något annat är ni varmt välkomna att prata med oss, vi svara gärna på alla era frågor! Ni kan även nå oss via mejl: valordf@ksek.se

Tips from the Election Committee

1) For almost all volunteer positions, you do not need to have any prior knowledge at all. What distinguishes between the candidates is therefore how much they know about the position they are applying for. Therefore, be sure to read on the website and talk to those who have had position before so that you know what you are getting into!

2) Be as specific as you can when answering questions in forms and in interviews. Everyone can say they are good at something, so give examples!

In the picture: Anna Falkland, Josefine Raväng, Astrid Leffler, Saga Jarlson, Agnes Sjögren, Elsa Persson Skansjö, Annie Ottosson, Elin Hallin, Linnea Olsson, Jennie Bellner, Irma Håkansson, Miriam Mahmood.
GOOD LUCK!

© Copyright - Kemi- och Biotekniksektionen inom TLTH 2023
en_GBEnglish