Kallelse till PM 5

Nu är hösten här och med den gör protokollmötena sin comeback! 

Du är härmed kallad till Kemi- och Biotekniksektionens femte protokollmöte för 2020. Mötet äger rum onsdag den 9 september klockan 17:15 digitalt via Zoom.

Handlingar till detta protokollmöte skall skickas i Word-format till sekr@ksek.se senast onsdag den 2 september klockan 11:59.

För detta möte finns ingen uppenbar – och heller ingen dold – agenda så det är fritt fram att skicka in din drömmotion, önskan om en projektuppstart eller budgetrevidering!

Länk till mötet skickas ut tillsammans med handlingarna. Vill du bli uppskriven på maillista för att få kallelse och handlingar till protokollmöten och Sektionsmöten? Skicka ett mail till sekr@ksek.se

Hoppas att vi ses i etern!

Vänliga hälsningar,

Alma