Sök till Ettan & Bettan!

Hej Sektionen, Valberedningen här!

På Protokollmöte 5 är det dags att välja årets Ettan och Bettan!
Protokollmöte 5 äger rum på onsdag 9 september kl 17:15. Det kommer ske online via Zoom på följande länk: https://lu-se.zoom.us/j/62697284843
Så vad gör Ettan och Bettan? Ettan och Bettan är funktionärsposter i Studierådet och Sektionens kanske mest speciella poster då endast personer i årskurs 1 kan söka dem. Ettan är en person som går K, och Bettan en som går B. Posterna innebär att man är medlem i Studierådet under höstterminen och är kursombud i alla kurser i årskurs 1 under hösten. En viktig uppgift är att hjälpa studierådet hålla lite extra koll på hur kurserna i ettan går och flagga för om det behövs stöd på något sätt. Förutom att arbetet gör stor skillnad för alla ens kursare, så är posten som Ettan eller Bettan ett ypperligt tillfälle att testa på hur det är att vara Sektionsaktiv och del av ett utskott! Läs mer om vad studierådet gör här, och kontakta Studierådsordförande Sofia ( srbkordf@ksek.se) om du har fler frågor om posten. Är du sugen på att söka? Kontakta Valberedningens ordförande Arvid (valordf@ksek.se)
Det finns även ett antal vakanta poster som går att spontantkandidera till på PM 5. Om du planerar att spontankandidera får du gärna först kontakta Valberedningens ordförande Arvid (valordf@ksek.se) för mer information om hur detta kommer att gå till.
De vakanta posterna är:
Studierådet, SrBK:
Ettan
Bettan
Studierådsledamot – Specialiseringsnivå
Cyberutskottet, CybU:
Cyberjon
Idrottsutskottet, Idru:
Idrottsjon x4
Mässutskottet, MU:
Mässkontakt
Valberedningen, ValB:
Valberedningsledamot