Kallelse till PM 6 och Höstterminsmöte 1

Du är härmed kallad till Kemi- och Biotekniksektionens sjätte protokollmöte för 2020. Mötet äger rum torsdag den 1 oktober klockan 17:15 och kommer att hållas digitalt via Zoom.

Mötet är ett motionssvars-PM, där främst motionerna till Höstterminsmöte 1 kommer att behandlas. Dessa diskuteras varefter Styrelsen skriver ett motionssvar som skickas med handlingarna till Sektionsmötet.

Du är härmed också kallad till Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte 1 2020. Mötet äger rum tisdag den 13 oktober kl 17:15 och vid behov även onsdag den 14 oktober klockan 17:15. 

Mötena kommer att hållas digitalt via Zoom.

Handlingar till detta protokollmöte, och därmed Höstterminsmötet, skall skickas i Word-format till sekr@ksek.se senast tisdag den 22 september klockan 23:59. 

Länkar till respektive möte skickas ut tillsammans med handlingarna. 

Undrar du över något? Maila styrelse@ksek.se Vi hjälper mer än gärna till att skriva motioner och svara på frågor!