Sök till ledamot i arbetsgruppen K på Science Village

Vad händer med vår utbildning i framtiden?

Ända sedan utbyggnaden av MAX IV så har diskussioner och preliminära planer utformats för en flytt av delar av vår utbildning till Brunnshög. I vilken omfattning utbildningen kommer att förflyttas är ännu inte bestämt. Hela processen är i grundfas och många beslut har ännu inte tagits.


Hur ser tidsplanen ut?

Enligt Viktor Öwall, fd rektor för LTH, så kan det första flyttlasten redan vara aktuell om 7-9 år, men någon konkret plan saknas fortfarande. Alla institutioner måste först ta beslut om deras syn på flytten och sedan måste flyttplaner konkretiseras innan någon flytt kan börja.


Hur kan vi påverka?

Beslutsprocessen är väldigt stor med många olika parter som alla har åsikter om ämnet. En av dem parterna är vi studenter, som genom teknologkåren kan presentera våra åsikter. Vi i arbetsgruppen K på Science Village samlar in sektionens åsikter och arbetar med eventuella utvecklingar i frågan. Vi arbetar exempelvis med våra framtida lokaler, förbindelser och mycket annat. Om du söker posten kan du vara med och påverka och förmedla sektionens åsikter samt få bättre insikt i hur sektionen, teknologkåren och institutionerna samverkar.

SÖK / Frågor om utskottet

Låter detta som något du vill göra kan du söka posten under protokollmötet nästa måndag (6/9) genom att kontakta valordf@ksek.se. Har du några fler frågor eller funderingar gällande området så går det jättebra att kontakta oss på sv@ksek.se.